Είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη για τη νέα ΚΑΠ;

Στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Δεκεμβρίου το τελευταίο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας όχι μόνο για το έτος 2022, αλλά και για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Αυτήν τη φορά, οι εθνικές αντιπροσωπείες έχουν κληθεί να μιλήσουν για την εφαρμογή του Στρατηγικού τους Σχεδίου, με δεδομένο ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 η νέα ΚΑΠ θα είναι πραγματικότητα.

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, η τσέχικη προεδρία έχει μεριμνήσει, αποστέλλοντας ήδη ενημερωτικό σημείωμα προς όλα τα κράτη-μέλη και ζητώντας από τις αντιπροσωπείες που θα προσέλθουν στο Συμβούλιο να είναι προετοιμασμένες για τη συζήτηση που θα διεξαχθεί.

Στόχος της προεδρίας είναι να διεξαχθεί μια συζήτηση για να γίνει ένας απολογισμός της κατάστασης όσον αφορά την έγκριση των Στρατηγικών Σχεδίων, αλλά και να τεθούν τα βασικά ζητήματα εφαρμογής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην προετοιμασία των κρατών-μελών σε εθνικό επίπεδο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και στα εργαλεία εφαρμογής των Στρατηγικών Σχεδίων, όπως τα συστήματα ελέγχου κυρίως κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των νέων κανόνων με βάση το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΑΠ (new delivery model).

Οι υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν:

✱ Εάν το χρονοδιάγραμμα που έχουν ορίσει σε εθνικό επίπεδο τηρείται χωρίς πρόβλημα, με δεδομένο ότι όσα Στρατηγικά Σχέδια έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν, πρέπει να αποκτήσουν και νομοθετική ισχύ.

✱ Εάν το Στρατηγικό τους Σχέδιο, εφόσον έχει εγκριθεί, έχει ανάγκη τροποποίησης και αν ναι σε ποιους τομείς.

✱ Ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις από την εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, κυρίως σε επίπεδο ελέγχων και ορθής εφαρμογής των νέων κανόνων.