ΑΠΘ: H αποτελεσματική και οικοσυστημική διαχείριση της αλιείας στο επίκεντρο του προγράμματος «EcoScope» 01/01

apth-h-apotelesmatiki-kai-oikosystimiki-diacheirisi-tis-alieias-sto-epikentro-tou-programmatos-ecoscope-158549

Με στόχο την προώθηση μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης της αλιείας που να βασίζεται στην οικοσυστημική προσέγγιση, θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 28 έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ, η εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος EcoScope.

Στόχος του EcoScope είναι η αντιμετώπιση της υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των αρνητικών επιπτώσεων της υπερεκμετάλλευσης στα αποθέματα των ευρωπαϊκών θαλασσών, η αποκατάσταση της βιωσιμότητας της αλιείας, καθώς και η διασφάλιση της υγιούς ισορροπίας των θαλασσών. Το έργο θα αντιμετωπίσει την υποβάθμιση του οικοσυστήματος και τις ανθρωπογενείς πιέσεις που προκαλούν τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Το EcoScope θα αναπτύξει σύγχρονα εργαλεία, διαθέσιμα μέσω διαδικτύου, προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματική και οικοσυστημική διαχείριση της αλιείας και να επιτευχθεί η μέγιστη και αδιάλειπτη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Στα εργαλεία αυτά συμπεριλαμβάνονται μία διαλειτουργική πλατφόρμα (EcoScope Platform), μία αξιόπιστη εργαλειοθήκη λήψης αποφάσεων (EcoScope Toolbox), διαδικτυακά μαθήματα (EcoScope Academy), καθώς και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (EcoScope App).

Η ομάδα έργου , η οποία έλαβε χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 8 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ Horizon 2020, αποτελείται από 24 εταίρους από χώρες όπως η Γερμανία, ο Καναδάς, το Ισραήλ, οι Φιλιππίνες, η Ισπανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Κύπρος κ.ά. Στους εταίρους του έργου περιλαμβάνονται πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, ΜΚΟ, εταιρείες τεχνολογίας και επιχειρήσεις. Από την Ελλάδα, εκτός από το ΑΠΘ, συμμετέχουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ. Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια τέσσερα έτη.

«Το EcoScope εφαρμόζει νέες μεθόδους αξιολόγησης για την αλιεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα για τα οποία δεν έχουμε επαρκή δεδομένα και εξελιγμένα οικοσυστημικά μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και εξέταση διαχειριστικών σεναρίων αλιευτικής πίεσης και θαλάσσιων πολιτικών, καθώς και προσομοιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης όλων των παραμέτρων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες και θα δοκιμάσει νέες τεχνολογίες για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, ανθρωπογενών και κλιματικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και την αλιεία» αναφέρει ο συντονιστής του έργου EcoScope, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Αθανάσιος Τσικλήρας.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα της εκδήλωσης