Εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων από 27 έως 29 Μαρτίου 01/01

ekpaideftiko-seminario-prosopikou-metaforeon-zonton-zoon-apo-27-eos-29-martiou-309468

Tο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ενημερώνουν ότι από τις 27 έως και τις 29 Μαρτίου 2024 θα πραγματοποιηθεί
εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα,
χοίροι, ιπποειδή, κόνικλοι και πουλερικά).

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο λαμβάνει χώρα βάσει:

1) της απαίτησης των άρθρων 6 και 9, καθώς και των Παραρτημάτων Ι –ΙV του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου «για την προστασία των ζώων κατά τη
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97»

2) των διατάξεων του άρθρου 3 της ΚΥΑ 314754/2009 (Β’ 2025) «Λήψη των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 1/2005 και 1255/97,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και για τις τρεις μέρες καθ’ όλη τη
διάρκεια του και τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά (εξ αποστάσεως ) με τη χρήση
συνδέσμου που θα παράσχει η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Με αυτό
τον τρόπο είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει
αιτήσεις σε όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίας της Χώρας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να
παρακολουθήσουν τις διαλέξεις είτε από δικό τους χώρο είτε κατόπιν προσέλευσης στα
γραφεία των Τμημάτων Κτηνιατρικής κατόπιν διαθεσιμότητας και μεταξύ σας συνεννόησης. 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα παρακολουθήσουν από δικό τους χώρο θα λάβουν από εσάς το σύνδεσμο που θα σας αποστείλουμε.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε χώρους που προτείνουμε να διαθέσουν
οι κατά τόπους Κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων ή όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων
τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 και την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 κατόπιν συνεννόησης των
εξεταζόμενων με τις εν λόγω υπηρεσίες και υπό την επιτήρηση υπαλλήλων των ανωτέρω
υπηρεσιών.

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα διατεθούν μεγαλύτερες αίθουσες, οι οποίες
θα ανακοινωθούν σε επόμενη ενημέρωση. Μετά το πέρας της διεξαγωγής των εξετάσεων, τα
γραπτά μαζί με τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας και διπλωμάτων οδήγησης (βλέπε κατωτέρω) θα αποσταλούν από τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στο Τμήμα
Προστασίας των Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων της Δ/νσης Προστασίας των
Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ με απόδειξη παραλαβής για τη
διόρθωση και βαθμολόγησή τους και την έκδοση των Πιστοποιητικών ικανότητας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι εκπαιδευόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ευκρινή
αντίγραφα της ταυτότητάς τους, του διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω σε ισχύ
και της αίτησης τους, στο οικείο Τμήμα Κτηνιατρικής ώστε να αποσταλούν στην
υπηρεσία μας μαζί με το έντυπο εξέτασής τους. Οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευόμενους για τις
παραπάνω υποχρεώσεις τους και να μη δέχονται υποψηφίους που δε διαθέτουν δίπλωμα
οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω σε ισχύ ή το οποίο λήγει άμεσα και δεν έχουν αποδεδειγμένα προβεί σε διαδικασίες ανανέωσης.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση όλων των υποψηφίων που έχουν
αιτηθεί στις υπηρεσίες σας για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο για το προσωπικό
μεταφορέων ζώντων ζώων.

Θα ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα του
σεμιναρίου καθώς και για τον τρόπο παρακολούθησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το
εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία των συμμετεχόντων έχει αποσταλεί σε προηγούμενα σεμινάρια. Θα αποσταλεί ξανά σε όποιον δεν το έχει και μας το ζητήσει.