Καινοτόμες ιδέες και προτάσεις υποδέχεται έως τις 18 Ιουλίου ο olive challenge 2022 01/01

kainotomes-idees-kai-protaseis-ypodechetai-eos-tis-18-iouliou-o-olive-challenge-2022-261892

Ο τρίτος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, αποκλειστικά για τον ελαιοκομικό τομέα, OLIVE CHALLENGE 2022, δέχεται, από την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, καινοτόμες ιδέες και προτάσεις από νέες και νέους κάθε ηλικίας (18 και άνω) διεκδικώντας τη διάκρισή τους στο Διαγωνισμό και τον ελαιοκομικό τομέα και μια θέση στην Επώαση.

Κύριος στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του ελαιοκομικού τομέα, μέσω της εισαγωγής της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η Πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE σχεδιάσθηκε με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων, στη σύνδεση της παραγωγής ελαιολάδου και ελιάς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, στην αύξηση θέσεων εργασίας, στη διάδοση και ενίσχυση πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα, στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς και στην ανάπτυξη συνεργειών και ενδοτομεακής συνεργασίας.

Ενδεικτικά οι ιδέες – προτάσεις μπορούν να καλύπτουν θεματικές σχετικές με τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ελαιοκαλλιέργεια – Περιβάλλον
  • Ελαιοποίηση – Μεταποίηση
  • Υποδομή – Εξοπλισμός – Υλικά Συσκευασίας
  • Τυποποίηση – Διακίνηση
  • Marketing – Branding – Προβολή –Προώθηση
  • Εμπορία – Εξαγωγές
  • Εκπαίδευση στον ελαιοκομικό τομέα

Το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού προβλέπει την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής 4/5/2022-18/7/2022, την αξιολόγηση των προτάσεων 19/7 – 29/7/2022 και την επώαση 1/9/2022-15/12/2022.

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, νομικά πρόσωπα, καθώς και ομάδες. Στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.filaios.org οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση υποβολής πρότασης, τα Μέλη της Advisory Committee και άλλες σχετικές λεπτομέρειες του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, στο τηλέφωνο 2103238092.