Εκλογές 2023 – Φάνης Κουρεμπές, ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: «Γιατί οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Με τη χώρα να βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις δεύτερες κάλπες της 25ης Ιουνίου, η «ΥΧ» συνεχίζει τον διάλογο με υποψήφιους βουλευτές και πολιτικά στελέχη των κομμάτων, καλώντας τους να τοποθετηθούν σχετικά με τις κινήσεις που θα κάνουν, αν εκλεγούν, για να αναδείξουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της περιοχής τους. Σε αυτό το φύλλο, ο Φάνης Κουρεμπές, Συντονιστής Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

✱ Άμεση προτεραιότητα η μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα

✱ Τι προβλέπει το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για στήριξη των παραγωγών, ΚΑΠ, ΕΛΓΑ, εργάτες γης, συνεταιρισμούς, αγορές και καταναλωτές

✱ Κρίσιμες παρεμβάσεις και τομές για ώθηση και ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, η εκτίναξη του οποίου, ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των παραγωγών, ενώ η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάπτυξη της υπαίθρου και η ηλιακή ανασύνθεση των απασχολούμενων αποτελούν πρωταρχικούς στόχους.

Για την άμεση οικονομική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που απασχολεί το 12% του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας, προβλέπονται ειδικότερα τέσσερα άμεσα μέτρα συν η ρύθμιση αγροτικών οφειλών:

✱ Μη καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση σε όλους τους παραγωγούς (παρέμβαση στην αντλία).

✱ Επιδότηση στην αγορά ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους όλων των ζωικών ειδών.

✱ Επιδότηση στην αγορά λιπασμάτων για τους αγρότες.

✱ Χορήγηση μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ, με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

✱ Αγροτικά χρέη: Ρύθμιση οφειλών ΤΧΣ. Άμεση άρση κατασχέσεων, διαγραφή τόκων και μακροχρόνια ρύθμιση αποπληρωμών των δανείων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας.

Θεσμικές παρεμβάσεις-τομές

Επίσης, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται ο ανασχεδιασμός και η ανακατεύθυνση των πόρων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη στήριξη των ασθενέστερων και πιο ευάλωτων αγροτών, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής γεωργίας απέναντι σε κρίσεις, όπως η κλιματική, η υγειονομική, η ενεργειακή.

Προωθείται, δε, ένα γενναίο πρόγραμμα, με στόχο την ηλικιακή ανασύνθεση του αγροτικού πληθυσμού και την ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΠΑΑ, όπως και για τη στήριξη και την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να καλλιεργούν, δίνοντάς τους όλη τη βοήθεια που χρειάζονται σε υποδομές, χρηματοδότηση, ευκαιρίες και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ώστε να ζωντανέψει η ύπαιθρος.

Μια σημαντική τομή αφορά την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ (αγροτική ασφάλιση), ώστε να διατηρηθεί ο δημόσιος και αλληλέγγυος χαρακτήρας του, αλλά ταυτόχρονα να καταστεί κοινωνικά δίκαιος και πραγματικά αρωγός στο εισόδημα του παραγωγού, με τη θεσμοθέτηση της προκαταβολής αποζημιώσεων. Επιπλέον, υπάρχει δέσμευση για διμερή ισόποση χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ από τους παραγωγούς και το ελληνικό Δημόσιο.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, καθώς προβλέπεται νομοθετική παρέμβαση (στη βάση των υπουργικών αποφάσεων του 2016) για την επίλυσή του, με ενίσχυση των υπηρεσιών σε προσωπικό, αναβάθμιση της ενημέρωσης των αγροτών και παροχή κινήτρων ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινότητες υποδοχής.

Όσο για το απαξιωμένο αν και κρίσιμο «συνεταιρίζεσθαι», ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προχωρήσει σε κατάργηση του νόμου Βορίδη και στη δημιουργία δημοκρατικού, ασφαλούς και διάφανου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας συλλογικών σχημάτων συμβατού με τις επτά συνεταιριστικές αρχές. Ώθηση θα δοθεί και στην επίτευξη Εθνικών Κλαδικών Στρατηγικών σε αλιεία, κτηνοτροφία και γεωργία, καθώς από το 2019 που ολοκληρώθηκαν οι αντίστοιχες σε οίνο και βαμβάκι έχουν παγώσει.

Αγορές – καταναλωτές

Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον πρωτογενή τομέα αφορά τη διασφάλιση ποιοτικών ελληνικών προϊόντων με έλεγχο και αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών στις αγορές, υπέρ όχι μόνο των παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και κλωστοϋφαντουργίας, έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού (εγχώριου και ξένου) με έλεγχο των ελληνοποιήσεων, καθολική θεσμοθέτηση και ισχυροποίηση συστημάτων ιχνηλασιμότητας και ανάπτυξη της εξωστρέφειας, με συντονισμένο και επαγγελματικό εξαγωγικό μάρκετινγκ. Συγχρόνως, οι αγρότες και οι καταναλωτές επωφελούνται και από τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας συνολικά, στην ενέργεια και στα τρόφιμα.

Επιπλέον, θα επιταχυνθεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής, καθώς και όλων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα με επιδότηση αγοράς του σχετικού εξοπλισμού και ενίσχυση του θεσμού των γεωπόνων – συμβούλων.

Περαιτέρω σχεδιάζεται ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών ποιοτικών προϊόντων με την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου για συνέργειες παραγωγών με δήμους/περιφέρειες, για την προώθηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και καθολική διεύρυνση της έκδοσης ισχυρισμών υγείας για τα τοπικά προϊόντα.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σέβεται και στηρίζει τους ανθρώπους που παράγουν την τροφή μας και κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Η αγροτική γη θα παραμείνει στα χέρια των αγροτών και όχι στα νύχια των funds.