Οι εξαιρέσεις για το μελισσοκομικό έτος 2021

Στην υπογραφή απόφασης με την οποία ισχύουν παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διατάξεις για το μελισσοκομικό έτος 2021 προχώρησε ο αρμόδιος υφυπουργός, Σ. Κεδίκογλου.

Έτσι, κατά το μελισσοκομικό έτος 2021:

Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τους δικαιούχους της ενίσχυσης της Δράσης 3.1, η πραγματοποίηση του προβλεπόμενου επιτόπιου ελέγχου μετά την 30ή Ιουνίου 2021, εφόσον ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.
Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τους δικαιούχους της ενίσχυσης της Δράσης 3.2, η υποβολή μετά την 20ή Ιουνίου 2021, των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας για φυσικά πρόσωπα (βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ και εκκαθαριστικό σημείωμα του δικαιούχου) και των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας για νομικά πρόσωπα (βεβαιώσεις εγγραφής των μελών του νομικού προσώπου στο ΜΑΑΕ και εκκαθαριστικό σημείωμα του δικαιούχου νομικού προσώπου), εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.
Οι φάκελοι πληρωμής διαβιβάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην αρμόδια περιφερειακή δομή του ΟΠΕΚΕΠΕ.