Εξάμηνη παράταση για το προσωρινό πλαίσιο στήριξης στον πρωτογενή τομέα

✱ Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να χορηγούν ενίσχυση ✱ Δεν αυξάνονται τα ανώτατα όρια

Παρατείνεται κατά έξι μήνες το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις (TCTF) για τον πρωτογενή γεωργικό τομέα, καθώς και για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς για έξι επιπλέον μήνες, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η παράταση αυτή θα δώσει στα κράτη-μέλη περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσουν μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί.

Ωστόσο, η εν λόγω παράταση δεν συνεπάγεται αύξηση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται για τα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης. «Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να μπορούν να παρέχουν σε εταιρείες που πλήττονται από την κρίση ή από τις επακόλουθες κυρώσεις και αντίμετρα, μεταξύ άλλων από τη Ρωσία, έως 280.000 ευρώ για τον γεωργικό τομέα και έως 335.000 ευρώ για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναθεώρηση

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι η Κομισιόν θα δρομολογήσει μια αναθεώρηση του κανονισμού για τις γεωργικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων ετών και του τρέχοντος πλαισίου, το οποίο χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τις υψηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων που επηρεάζουν τον γεωργικό τομέα.

Ο κανονισμός αυτός εξαιρεί τα μικρά ποσά στήριξης στον γεωργικό τομέα από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, καθώς θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ενιαία αγορά.

Ειδικότερα, τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη στον γεωργικό τομέα έως 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο (25.000 ευρώ, εάν το κράτος-μέλος διαθέτει κεντρικό μητρώο για την καταχώριση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) για περίοδο τριών ετών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή προς έγκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανόνες για τις γεωργικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας αναθεωρήθηκαν τελευταία φορά το 2019 και θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν ξανά πριν από τη λήξη τους, η οποία έχει οριστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.