Έξαρση ασθενειών σε μηλιά και υπαίθριο πεπόνι

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης

Ευνοϊκές είναι οι καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη εντόμων και ασθενειών στις καλλιέργειες της μηλιάς και του υπαίθριου πεπονιού. Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων που προέρχονται από τις περιοχές της Καστοριάς, της Πιερίας (Ημιορεινά) και των Πύργων Κοζάνης, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου της καρπόκαψας στη μηλιά το χρονικό διάστημα 7 – 10 Ιουνίου.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Άρνισσας, της Πιερίας (Ημιορεινά) και της Καστοριάς έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών. Συγκεκριμένα, η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 12 – 15 Ιουνίου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 18 – 21 Ιουνίου. Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι:

  • 13 – 17 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.
  • 20 – 23 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Φουζικλάδιο και ωίδιο

Την προσοχή των παραγωγών ζητά το Περιφερειακό Κέντρο και για το φουζικλάδιο και το ωίδιο, καθώς οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων. Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα, ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές και για τις δύο περιπτώσεις μολύνσεων, καθώς υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης.

Υπαίθριο πεπόνι

Την εμφάνιση του τετράνυχου σε καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στον Νοµό Μαγνησίας καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Ωστόσο, αναμένεται και στους άλλους νοµούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται µε μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτόν χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς. Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Θρίπας

Ευνοϊκές είναι, όμως, οι συνθήκες και για την ανάπτυξη του θρίπα. Ο θρίπας προκαλεί ζημιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων. Το Περιφερειακό Κέντρο συστήνει να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου µε επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.