Ο οδηγός του ΕΦΚΑ για τις νέες εισφορές των αγροτών

Το χάρτη των νέων ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες, μετά και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, περιγράφει εγκύκλιος που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΚΑ.

Οι νέες εισφορές συνδέονται με έξι ασφαλιστικές κατηγορίες-ανεξάρτητες από το εισόδημα ή τα χρόνια ασφάλισης- μεταξύ των οποίων καλούνται να επιλέξουν οι αγρότες μέσω της σχετικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ έως τις 13 Μαρτίου 2020. Η δε καταβολή τους για το μήνα Ιανουάριο πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020.

Η πρώτη και υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία προβλέπει για φέτος συνολική εισφορά (σύνταξης, υγείας, ΛΑΕ) 121 ευρώ μηνιαίως. Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσεται αυτοδίκαια ο αγρότης σε περίπτωση που δεν επιλέξει κάποια κατηγορία μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Οι υπόλοιπες πέντε κατηγορίες προβλέπουν συνολική εισφορά 144, 173, 207, 249 και 324 ευρώ μηνιαίως.

Ασφαλιστικές Κατηγορίες     Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)     Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€)     Εισφορά αγροτικής εστίας (€)     Συνολικό ποσό (€)
87 32 2 121
104 38 2 144
132 38 3 173
166 38 3 207
207 38 4 249
280 38 6 324

 

Σύμφωνα με το υπουργείο, το βασικό κίνητρο για την επιλογή υψηλότερης κατηγορίας έχει να κάνει με την μεγαλύτερη σύνταξη. Μάλιστα ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι «ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή».

Πολλαπλή δραστηριότητα

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά εκ των έξι  ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

Εξαιρούνται αγρότες που ασκούν πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον π. ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση σε περιοχές με πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι επιλέγουν από τις ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών.

Συνεισπραττόμενες εισφορές

Στις περιπτώσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καταβάλλεται, όπου απαιτείται, μία εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή τους από την μισθωτή απασχόληση, συνεισπράττονται με τις εισφορές της μη μισθωτής ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται, όπου απαιτείται, εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας, από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή από την μισθωτή απασχόληση συνεισπράττεται εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) από την μη μισθωτή ασφάλιση.

Οι εισφορές από το 2021 και μετά

Όπως υπενθυμίζει η εγκύκλιος, για τα επόμενα δύο έτη προβλέπεται αναπροσαρμογή προς τα πάνω των εισφορών κλάδου σύνταξης και υγείας των αγροτών.

Ειδικότερα, για τα έτη 2021, 2022 η κατώτατη συνολική εισφορά (πρώτη κατηγορία) ανέρχεται σε 123 και 125 ευρώ ενώ η ανώτατη (έκτη κατηγορία) σε 332 και 339 αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι πίνακες:

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος2021

Ασφαλιστική κατηγορία

Κλ. Σύνταξης

Κλ. Υγείας σε χρήμα

Κλ. Υγείας σε είδος

Εισφορά Αγροτικής Εστίας

Σύνολο

89

3

29

2

123

107

3

35

2

147

136

3

35

3

177

171

3

35

3

212

212

3

35

4

254

288

3

35

6

332

 

Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2022

Ασφαλιστική κατηγορία

Κλ. Σύνταξης

Κλ. Υγείας σε χρήμα

Κλ. Υγεία σε είδος

Εισφορά Αγροτικής Εστίας

Σύνολο

91

3

29

2

125

110

3

35

2

150

139

3

35

3

180

175

3

35

3

216

218

3

35

4

260

295

3

35

6

339

Από 01/01/2023 έως 31/12/2024, οι εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων προσαυξάνονται κατά έτος, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 01/01/2025 και εφεξής προσαυξάνονται κατά έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.