Εξισωτική: Αναβάλλεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Αναβάλλεται προς το παρόν η διαδικασία υποβολής εντάσεων κατά των πληρωμών της Εξισωτικής Αποζημίωσης, καθώς σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στο Πληροφοριακό Σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να κάνουν υπομονή, καθώς ο Οργανισμός αναμένεται να ενημερώσει τις επόμενες ημέρες για το διάστημα κατά το οποίο θα είναι δυνατή η υποβολή ενδικοφανων προσφυγών.

Δειτε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Ανακοίνωση τροποποίησης του διαστήματος υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών Πληρωμής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020 έτους 2020

“Σας ενημερώνουμε ότι λόγω  τεχνικών προβλημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020  το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην από 24.12.2020 ανακοίνωση του Οργανισμού σχετικά με την καταβολή ενισχύσεων του Μέτρου 13 παύει να ισχύει.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με την έκδοση νέας ανακοίνωσης για τον ορισμό  νέας ημερομηνίας έναρξης και λήξης υποβολής ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ΄ αριθ. 562/93601/25.04.2019 ΥΑ (ΦΕΚ 1641/Β΄/13.05.2019) όπως ισχύει.”