Εξισωτική: Εγκρίθηκαν οι δικαιούχοι – Στα 272 εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη

Στην ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2021, προχώρησε με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ, το οποίο εγκρίνει το ποσό των 272 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των δικαιούχων.

Ειδικότερα, για το

  • Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», η δημόσια δαπάνη ανέρχεαι σε 194 εκατ. ευρώ
  • Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών», σε 67 εκατ. ευρώ
  • Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» σε 11 εκατ. ευρώ

Δείτε εδώ την απόφαση