Εξισωτική: Ξεκίνησαν οι προσφυγές κατά της πληρωμής

Έως και τις 24 Ιανουαρίου δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2021 να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι προσφυγές υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής Πληρωμής» της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe. dikaiomata.gr/FarmersTab) > Μέτρο 13 > 2021 > ΠΛΗΡΩΜΗ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. «Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών.

Το έντυπο θα είναι ανοιχτό για καταχωρίσεις μόνο το χρονικό διάστημα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής», αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.