Εξοικονόμηση φυτοφαρμάκων μέσω πρόβλεψης ανάπτυξης ζιζανίων

-Διαφήμιση-

Ισπανοί ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη για την πρόβλεψη της ανάπτυξης ζιζανίων σε καλλιέργειες σίτου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων. Ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς για σιτηρά όπως το κριθάρι, η σίκαλη και το σιτάρι είναι η Άγρια Βρώμη.

Πρόκειται για ένα ζιζάνιο που ανταγωνίζεται τις καλλιέργειες αυτές, «κλέβοντας» νερό και θρεπτικά στοιχεία. Η πυκνότητά του μπορεί να διπλασιασθεί σε μόλις έναν χρόνο, προκαλώντας απώλειες στην παραγωγή έως και 40%. Η ερευνητική ομάδα AGR124, που απαρτίζεται από μέλη του τμήματος Γεωγραφίας και Πληροφορικής του πανεπιστημίου της Κόρδοβα και του Eρευνητικού Iνστιτούτου του Eθνικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Γεωργία πραγματοποίησε μελέτη που προβλέπει την ανάπτυξη του εν λόγω ζιζανίου στο σιτάρι.

Εφαρμόζοντας τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, όπως αισθητήρες, drones και συστήματα πλοήγησης GPS, η ιδέα βασίζεται στην παρατήρηση και διαχείριση των καλλιεργειών, ώστε να χρησιμοποιηθούν μόνο οι απαραίτητες εισροές την κατάλληλη στιγμή, αποφεύγοντας επιπλέον κόστη και επιπτώσεις για το περιβάλλον. Με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ζιζάνια αναπτύσσονταν σε συγκεκριμένες «λωρίδες» της καλλιέργειας, γεγονός που προϋπέθετε τη χρήση ζιζανιοκτόνων μόνο σε ορισμένες περιοχές του χωραφιού.

Στη συνέχεια, μέσω ανάλυσης δεδομένων, μπορούσαν να προβλέψουν τα σημεία που μελλοντικά θα αναπτύσσονταν τα νέα ζιζάνια. Σύμφωνα με τον ερευνητή Isabel Castillejo, στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη μέθοδος κοστίζει ελάχιστα παραπάνω από τη συμβατική καταπολέμηση των ζιζανίων, ωστόσο τα οφέλη για το περιβάλλον είναι σημαντικά, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια το κόστος της μεθόδου δύναται να μειωθεί σημαντικά.

-Διαφήμιση-