Τα «έξυπνα χωριά» μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα της ερημοποίησης της υπαίθρου

Το πρόβλημα της ερήμωσης της υπαίθρου στην Ευρώπη, που επηρεάζει τόσο τις ίδιες τις περιοχές όσο και τη γενικότερη οικονομία μιας χώρας, σχολίασε στη EURACTIV o Σέρβος ευρωβουλευτής Franc Bogovic, τονίζοντας ότι μία από τις λύσεις είναι η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών στα χωριά και στην ύπαιθρο. «Οι ψηφιοποιημένες τοπικές υποδομές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση του προβλήματος της μετανάστευσης των νέων από τα χωριά στις πόλεις, που αφήνει την ύπαιθρο χωρίς εργατικό δυναμικό», τόνισε.

Ένας τρόπος να ενθαρρυνθούν οι νέοι να παραμείνουν στα χωριά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη έχουν πρόσβαση στην ίδια υποδομή υψηλής τεχνολογίας που προσφέρεται στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Σχολίασε, λοιπόν, ότι η πρωτοβουλία των «έξυπνων χωριών», που υποστηρίζει την εισαγωγή και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, είναι ένας τρόπος να αποκτήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρόσβαση στην ψηφιοποίηση. Το μοντέλο των «έξυπνων χωριών» περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνολογίες, όπως η γεωργία ακριβείας, οι ψηφιακές πλατφόρμες που προσφέρουν ηλεκτρονική εκπαίδευση, υγεία και διοίκηση κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις κυκλικής οικονομίας για τη μείωση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση πόρων, δράσεις για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και για την ενίσχυση του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές.

Σύμφωνα με τη «Διακήρυξη του Μπλεντ για ένα ευφυέστερο μέλλον των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ», που είχε υπογραφεί στο Ευρωκοινοβούλιο, η εισαγωγή των παραπάνω τεχνολογιών θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης στην ύπαιθρο, οι οποίες θα προσελκύσουν περισσότερους νέους. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, υπάρχει ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε αγροτικές κοινότητες, περισσότερες συνέργειες μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (ΚΑΠΜ Ορίζοντας 2020), καθώς και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων.

Ευφυής γεωργία

Ο ευρωβουλευτής έδωσε έμφαση στον αγροτικό τομέα, που αποτελεί μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων της υπαίθρου, τονίζοντας ότι η χρήση συστημάτων ευφυούς γεωργίας μπορεί να προσελκύσει τους νεότερους να ενταχθούν πιο εύκολα στην πρωτογενή παραγωγή και να παραμείνουν στα χωριά τους.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι για να εφαρμοστεί η ευφυής γεωργία χρειάζεται καλύτερη ευρυζωνικότητα, συνδεσιμότητα και υποδομές, καθώς μέχρι σήμερα υπάρχει ένα σοβαρό ψηφιακό χάσμα μεταξύ των αγροτικών και αστικών περιοχών. Η συνδεσιμότητα αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο στις αγροτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και βελτιωμένες υπηρεσίες. Για αυτόν τον λόγο, οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να προωθήσουν την υιοθέτηση διάφορων ψηφιακών τεχνολογιών και υποδομών, αλλά και να δοθούν κίνητρα στους κατοίκους της υπαίθρου, για να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες.