Έκτακτη ευρωπαϊκή στήριξη στους Ιρλανδούς βοοτρόφους

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαθέσουν 50 εκατομμύρια ευρώ στους Ιρλανδούς παραγωγούς βοοειδών, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με εθνικούς πόρους για να φτάσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Η δημιουργία του κονδυλίου αντανακλά την αναγνώριση από την Επιτροπή των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ιρλανδικός τομέας του βόειου κρέατος, λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς και της άνευ προηγουμένου συνεχούς διατήρησης των χαμηλών τιμών. Αυτό το έκτακτο μέτρο, που προβλέπεται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς, θα παράσχει στήριξη στους πληγέντες Ιρλανδούς αγρότες.

Λόγω της πτώσης των τιμών, με μείωση των περιθωρίων κέρδους που εκτιμήθηκαν σε 11% έως 19% κατά το προηγούμενο έτος για τον τομέα του βόειου κρέατος, οι ιρλανδικές αρχές υπολόγισαν ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει λίγο περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ.

Ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Με τη χρηματοδότηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ιρλανδοί αγρότες του τομέα του βόειου κρέατος λόγω σημαντικών μειώσεων των τιμών και της αβεβαιότητας της αγοράς.

Τα χρήματα που διατίθενται από την ΕΕ, μαζί με την ενίσχυση από την ιρλανδική κυβέρνηση, θα προστατεύσουν έναν εύθραυστο, αλλά βασικό γεωργικό τομέα. Επιπλέον, η Κομισιόν θα παρέχει άμεση στήριξη στους πληγέντες αγρότες και θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ιρλανδικού τομέα του βόειου κρέατος. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση της αγοράς».

Μόλις εγκριθούν και τυπικά από την Κομισιόν στις αρχές του επόμενου μήνα, οι ιρλανδικές αρχές θα έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουλίου για τον σχεδιασμό των κριτηρίων, εντός ενός καθορισμένου πλαισίου, και τη χορήγηση της ενίσχυσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά τη διανομή τους.

Ένας από τους βασικούς στόχους πρέπει να είναι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του τομέα του βόειου κρέατος, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης νέων αγορών, της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ή της βελτίωσης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των γεωργών.