Έκθεση Παραγωγικότητας: «Χρειάζεται αποτελεσματικότερη χρήση εισροών»

Την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τονίζει η πρόσφατη έκθεση για την παγκόσμια αγροτική παραγωγικότητα (Global Agricultural Productivity – GAP). Στόχος της ήταν να προσδιορίσει πόσο αποτελεσματικά οι εισροές (γη, εργασία, λιπάσματα, ζωοτροφές, μηχανήματα και ζώα) μετατρέπονται σε τροφή, ίνες και βιοενέργεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, αυτήν τη στιγμή, ο δείκτης της μέσης παραγωγικότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις παγκοσμίως βρίσκεται στο 1,63%, απέχοντας από τον στόχο του 1,73%, που θεωρητικά απαιτείται, για να τραφούν 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι έως τα μέσα του 21ου αιώνα. Όπως αναφέρεται, επίσης, η αύξηση του δείκτη παραγωγικότητας στις χώρες με χαμηλά κατά κεφαλήν εισοδήματα είναι κατώτερη των προσδοκιών τα τελευταία πέντε έτη.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, στις στρατηγικές αύξησης της παραγωγικότητας περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στη δημόσια έρευνα, ώστε να βελτιωθούν οι αποδόσεις και η θρεπτική αξία των προϊόντων, η χρηματοδότηση στις βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα τεχνολογίες για την παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων και η ενίσχυση συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για να δημιουργηθούν υποδομές άρδευσης και οδικών δικτύων.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, εάν η παραγωγικότητα δεν αυξηθεί με αποδοτικό τρόπο, τότε θα χρειαστούν περισσότερη γη και υδάτινοι πόροι, «θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα περισσότερο τους φυσικούς πόρους, που ήδη απειλούνται από την κλιματική αλλαγή». Οι συντάκτες της έρευνας ζητούν, επίσης, να ενταθούν οι προσπάθειες, ώστε να ελαττωθεί δραστικά η σπατάλη φαγητού, καθώς και να αλλάξουν οι τάσεις στην κατανάλωση φαγητού, ώστε να μην ενθαρρύνονται μη βιώσιμες πρακτικές που περιλαμβάνουν τη μετατροπή δασών σε καλλιεργήσιμη γη.

Διαμάχη επιχειρήσεων εισροών – ΕΕ

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «η αύξηση της παραγωγικότητας βασίζεται σε βιώσιμους τρόπους, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις εισροές (γη, λίπανση κ.ά.)». Επίσης, αναφέρεται ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες μαζί με μια πιο βιώσιμη χρήση των αγροχημικών θα αποτελέσουν παράγοντα-«κλειδί» για την προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η συγγραφή της χρηματοδοτήθηκε και από μεγάλες εταιρείες εισροών. Ωστόσο, η ΕΕ έχει ταχθεί ξεκάθαρα κατά των «μεταλλαγμένων» τροφίμων, ενώ και η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει εκφράσει την ταύτισή της με αυτήν τη θέση, έχοντας συμπεριλάβει στις κατευθύνσεις της ΕΕ για τη γεωργία τη μείωση εξάρτησης από τα αγροχημικά, καθώς και την εξάλειψη τοξικών αγροχημικών και την αντικατάστασή τους από προϊόντα χαμηλότερης επικινδυνότητας.