Εκτός οικοτεχνίας τα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ

Εκτός οικοτεχνίας τα προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων Oικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), εξέδωσε το ΥπΑΑΤ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό έγγραφο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης στην οικοτεχνία δεν περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα που περιέχουν αλκόολ.

Επίσης η εγκύκλιος περιλαμβάνονται διευκρινήσεις για τα προϊόντα με παρθένο ελαιόλαδο και μέλι, ενώ ξεκαθαρίζονται οι όροι υπολογισμού της παραγωγής για μισθωμένα και συνιδιόκτητα αγροτεμάχια.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο για την οικοτεχνία