Ελαιοκομικά, τυροκομικά και αλλαντικά στο επίκεντρο της μελέτης για την ελληνική γαστρονομία

Ένα σημαντικό εργαλείο έχει στα χέρια της η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου, αλλά κρίσιμου για τον αγροδιατροφικό τομέα στρατηγικού σχεδίου με επίκεντρο την ελληνική γαστρονομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη για την «κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία», που υπενθυμίζεται ότι πήρε το πράσινο φως στα τέλη του 2018, εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε. Μάλιστα, η μελέτη εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε βασικούς τομείς του αγροδιατροφικού τομέα, όπως είναι το ελαιόλαδο και η ελιά, τα τυροκομικά, τα αλλαντικά κ.ά.

Η φιλοσοφία πάνω στην οποία διενεργήθηκε η μελέτη στηρίζεται στην εφαρμογή μίας μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία που θα συνδέει βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω του ΠΑΑ 2014-2020.

Στόχοι

Όπως είχε γράψει τον περασμένο Δεκέμβριο η «ΥΧ», η εν λόγω μελέτη έπρεπε να διενεργηθεί σε δύο φάσεις, αποσκοπώντας:

 Στην κατάρτιση υβριδικής στρατηγικής που θα αναλύει τα προϊόντα, τις πιθανές μεταβλητές τιμές σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και τη μοναδικότητά τους, τη θέση τους στην εσωτερική και στην παγκόσμια αγορά, τους τρόπους προώθησης και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, κυρίως σε επίπεδο προετοιμασίας, εμψύχωσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού (αγρότες, κτηνοτρόφοι βασικές ομάδες-στόχοι, μαθητές κλπ.) και υποδομών, καθώς και σε θέματα διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τη δημιουργία γαστροκουλτούρας.

 Την καταγραφή και την ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να γίνουν στους πιο σημαντικούς τομείς της γαστρονομίας, όπως γάλα, αλλαντικά, κρέας, λαχανικά, οπωροκηπευτικά κ.ά. Για να υλοποιηθεί, ωστόσο, το σχέδιο, η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θα πρέπει να αξιοποιήσει τα δεδομένα και να προχωρήσει σε μια σειρά εξειδικευμένων και συντονισμένων δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής.

Ο αρχικός σχεδιασμός περιελάμβανε για παράδειγμα την κατάρτιση ενός πλάνου προώθησης της στρατηγικής αυτής σε εξειδικευμένες κλαδικές εκθέσεις και εμβληματικές πρωτοβουλίες προώθησης ποιοτικών τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων σε συνεργασία με άλλους φορείς της χώρας και σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα είναι είτε αποσπασματικές είτε λαμβάνονται σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο ή από ιδιώτες, η προσοχή στρέφεται στις προθέσεις και στις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ, όπως θα ξεδιπλωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.