Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις στις οφειλές ασφαλιστικών εισφορών – Στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό για αγρότες

Τι άλλο προβλέπεται

Με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ θα μπορούν από σήμερα 22 Μάιου να εντάσσονται οι αγρότες στην ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα το υπουργείο εργασίας «η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30,00 ευρώ. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%)».

Στο ερώτημα: Ποια φυσικά πρόσωπα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4611/2019 η απάντηση που δίνεται είναι η εξής: «Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, συμπεριλαμβανομένων ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, το οποίο εκκρεμεί.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο αν κάποιος ασφαλισμένος αγρότης έχει διακόψει την επιχειρηματική μου δραστηριότητα τότε μπορεί επίσης να ενταχθεί στην ρύθμιση. Ειδικότερα τονίζεται ότι: «στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα».

Ερ: Ποιες οφειλές επανυπολογίζονται;

Απ: Το σύνολο των οφειλών κύριας ασφάλισης (κλάδου σύνταξης και περίθαλψης) ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (πλην αγροτών) από 1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη.