Σε ελέγχους θα υπόκειται μία στις δέκα παρτίδες τουρκικού λεμονιού

lemoni-tourkias

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη διατήρηση των ειδικών ελέγχων για υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων στα τουρκικά λεμόνια και την περίοδο 2018-2019, λόγω των περσινών ευρημάτων υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων, μέσω του συστήματος RASSF, που οδήγησαν στην απόρριψη 8 παρτίδων.

Ως εκ τούτου, οι έλεγχοι θα διενεργούνται στα κοινοτικά σημεία εισόδου για το τουλάχιστον 10% των παρτίδων που εισάγονται στην ΕΕ. Οι παρτίδες αυτές, εκτός από φυσικό έλεγχο και εργαστηριακή ανάλυση, θα υποβάλλονται και σε ελέγχους εγγράφων και ταυτοποιήσεις τουλάχιστον ως το τέλος του έτους.

Για το λόγο αυτόν, οι εισαγωγείς θα πρέπει να γνωστοποιούν τις αποστολές, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης στα καθορισμένα σημεία εισόδου (PED), ενώ θα πρέπει να υποβάλουν το Κοινό Έγγραφο Εισαγωγής (DCE), το οποίο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της τελωνειακής διαδικασίας εισόδου στην ΕΕ, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την άφιξη. Να σημειωθεί ότι και η Ελλάδα εισάγει σημαντικές ποσότητες λεμονιού από την Τουρκία.