Ελιά: Ξεκίνησε η πτήση του πυρηνοτρήτη

Από τα δεδομένα των παγίδων στον Άγιο Παύλο, στην Όλυνθο, στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής και στη Σκοτίνα Πιερίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη το χρονικό διάστημα 7-9 Ιουνίου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, στις περιοχές της ορεινής Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής, η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εμφανίζει μια οψίμηση τριών ημερών.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής και της Πιερίας, η έναρξη των εκκολάψεων υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 14-16 Ιουνίου για τις πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, ο ενδεικτικός χρόνος επέμβασης είναι:

✱ 13-16 Ιουνίου για τις παραθαλάσσιες-πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.

✱ 16-19 Ιουνίου για τις ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.