Η Ελλάδα στις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής – Ποια Περιφέρεια βρίσκεται στην 1η θέση

Το 2020, το προσδόκιμο ζωής όσων έχουν γεννηθεί στην ΕΕ ήταν 80,4 χρόνια. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 5,7 χρόνια μεγαλύτερο για τις γυναίκες (83,2 έτη) από τους άνδρες (77,5 έτη). Στην πραγματικότητα, το προσδόκιμο ζωής των γυναικών ήταν υψηλότερο από το προσδόκιμο ζωής των ανδρών σε κάθε περιοχή NUTS. Τα παραπάνω αναφέρονται σε έρευνα της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής όσων έχουν γεννηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Eurostat σε σύγκριση με το 2019, το προσδόκιμο στην ΕΕ παρουσίασε μείωση (-0,9 έτη). Οι άνδρες παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση στο προσδόκιμο ζωής (-1,0 έτη) από τις γυναίκες (-0,8 έτη). Ωστόσο, αυτή η μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση σχετίζεται με την ξαφνική αύξηση της θνησιμότητας το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19 . 

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τη Eurostat. Το άρθρο παρουσιάζει μια σειρά με αποτελέσματα από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained .

Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα στις χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στις περιφέρειες της ΕΕ 

Το 2020, οι περιοχές της ΕΕ με τα υψηλότερα επίπεδα προσδόκιμου ζωής βρίσκονταν στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η περιοχή της ΕΕ με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής ήταν το γαλλικό νησί της Κορσικής (84,0), ακολουθούμενο από τις Βαλεαρίδες νήσους στην Ισπανία (83,9) και την περιοχή της Ηπείρου στην Ελλάδα (83,8).

Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες της ΕΕ με το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής ήταν όλες στη Βουλγαρία: Βορειοδυτική (72,1), Βορειοκεντρική (72,8) και Βόρεια και Νοτιοανατολική Βουλγαρία (72,9).

Το γαλλικό νησί της Κορσικής είχε το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες (87,0 έτη), ακολουθούμενο από την ισπανική περιοχή της Γαλικίας (86,7). Δύο γαλλικές περιφέρειες (Loire και Midi-Pyrénées), τα νησιά Åland στη Φινλανδία και η περιοχή της Ηπείρου στην Ελλάδα κατέγραψαν το ίδιο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες. 86,4 χρόνια. 

Τα υψηλότερα επίπεδα προσδόκιμου ζωής των ανδρών κατά τη γέννηση καταγράφηκαν στην περιοχή της Ηπείρου στην Ελλάδα, στην περιοχή της Ούμπρια στην κεντρική Ιταλία και στις Βαλεαρίδες Νήσους στην Ισπανία (και όλες 81,4). 

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες