Ελληνικό σήμα: Το τελικό σχέδιο κανονισμού για τις επιτραπέζιες ελιές

Ελληνικό σήμα: Το τελικό σχέδιο κανονισμού για τις επιτραπέζιες ελιές
Το τελικό σχέδιο κανονισμού υποβλήθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα στην αρμόδια Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, προκειμένου να εγκριθεί και να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση

Ώθηση στην παραγωγή και διακίνηση της ελληνικής ελιάς μπορεί να δώσει, υπό προϋποθέσεις και όχι αυτός «από μόνος του», όπως τονίζουν ελαιοπαραγωγοί και επιχειρηματίες, ο νέος κανονισμός Ελληνικού Σήματος –τέταρτος στη σειρά μετά τα γαλακτοκομικά, τα αλκοολούχα και το παρθένο ελαιόλαδο– που αφορά τις επιτραπέζιες ελιές. Η διασφάλιση της ελληνικότητας του προϊόντος σε όλα τα στάδια της διακίνησής του, από το χωράφι μέχρι το ράφι ή το βαρέλι (εάν πρόκειται για χύμα διάθεση), αποτελεί βασική μέριμνα του τελικού σχεδίου κανονισμού, που φέρνει στη δημοσιότητα η «ΥΧ». Υποβλήθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα στην αρμόδια Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, προκειμένου να εγκριθεί και να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, πριν την οριστικοποίησή του.

Όπως διευκρινίζεται, με τις διατάξεις του κανονισμού επιδιώκεται να διασφαλιστεί «η λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές». Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα προϊόντα στα οποία μπορεί να απονεμηθεί το Σήμα –εφόσον πληρούν τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις– είναι οι επιτραπέζιες ελιές όπως ορίζονται στο ΠΔ 221/1979, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Οι απαιτήσεις για την απονομή του Σήματος είναι:

  • Οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
  • Η έδρα και οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων μεταποίησης και περαιτέρω επεξεργασίας (π.χ. εκπυρήνωση, γέμισμα, πολτοποίηση) των ελαιοκάρπων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων, να εδρεύουν στην Ελλάδα. Το ίδιο προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας, καθώς και για εκείνες στις οποίες γίνεται η αποθήκευση και εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων.
  • Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, η οποία θα διασφαλίζει την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων, τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας στη διάρκεια των ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, την ταυτότητα του τελικού προϊόντος που βγαίνει από την επιχείρηση.

Σαφής διαχωρισμός

Ελληνικό σήμα: Το τελικό σχέδιο κανονισμού για τις επιτραπέζιες ελιές«Σε κάθε περίπτωση», επισημαίνουν οι συντάκτες του σχεδίου, «να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών». Σ’ αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση οφείλει να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών μέσα σε αυτή, τους παραλήπτες των εξερχομένων ποσοτήτων του τελικού προϊόντος, καθώς και τη σχέση μεταξύ των παρτίδων εισροών και εκροών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι επιχειρήσεις μεταποίησης και περαιτέρω επεξεργασίας, καθώς και αποθήκευσης και εμπορίας πρώτης ύλης, μπορούν να αποτελούν προμηθευτή της επιχείρησης που αιτείται Ελληνικού Σήματος, εφόσον αιτηθούν οι ίδιες στον Φορέα Απονομής, δηλαδή στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον έλεγχο ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων από τον κανονισμό απαιτήσεων, τηρούν το προβλεπόμενο αρχείο προμηθευτών πρώτης ύλης και διακίνησης των προϊόντων και λάβουν σχετική βεβαίωση από τον Φορέα.

Έλεγχοι

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που πρόκειται για επιχειρήσεις μεταποίησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης κ.λπ., που λειτουργεί με τη μέθοδο του φασόν και δεν είναι καταχωρισμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών, καθώς δεν διαθέτουν στην αγορά προϊόντα με την επωνυμία τους, οφείλουν να αποδέχονται με δήλωσή τους τον έλεγχο από τον Φορέα Απονομής ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επιχείρησης που αιτείται να πάρει Ελληνικό Σήμα για προϊόντα που διακινεί.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρήση του Ελληνικού Σήματος για επιτραπέζιες ελιές, προβλέπεται ότι αυτό τοποθετείται στα μέσα συσκευασίας ή/και ετικέτα που συνδέεται με αυτά των προσυσκευασμένων προϊόντων, καθώς και των μη προσυσκευασμένων που διατίθενται στην κατανάλωση, όπως για παράδειγμα στο βαρέλι. Μπορεί, διευκρινίζεται, να χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε μέσο για την παρουσίαση και τη διαφήμισή τους από την επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί.