Ελληνικές εξαγωγές: Αύξηση 47,6% το Μάιο 2022 και νέο ρεκόρ πενταμήνου

Αύξηση για τα τρόφιμα κατά €431,9 εκατ., δηλαδή 18,1% και για ποτά και καπνά κατά €24,6 εκατ., δηλαδή 6,5%

Συνεχίστηκε και το Μάιο του 2022 η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών φτάνοντας τα €4,8 δις και τα €20,5 δις στο α’ πεντάμηνο, επιδόσεις σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες περσινές. Ομοίως, οι εισαγωγές «έτρεξαν» με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό αφού αυξήθηκαν κατά 50,1% στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2021, εντείνοντας ωστόσο την ανησυχία που αφορά στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, καθώς η αξία των εισαγωγών ξεπερνά κατά άνω του 70% την αξία των εξαγωγών.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 08.07.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, η αξία των εξαγωγών για το μήνα Μάιο ανήλθε στο ποσό των €4.780,2 εκατ., έναντι €3.238,0 εκατ. το Μάιο του 2021 και €2.136,1 εκατ. το Μάιο του 2020, με την αύξηση σε απόλυτη τιμή να διαμορφώνεται σε €1.542,2 εκατ. συγκριτικά με πέρυσι και σε €2.644,1 εκατ. συγκριτικά με πρόπερσι. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €7.873,9 εκατ. έναντι €4.912,6 εκατ. πέρυσι, όντας αυξημένες κατά 60,3%, δηλαδή €2.961,3 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα άγγιξε τα €3,1 δις, σημειώνοντας αύξηση κατά €1.419,1 εκατ., δηλαδή 84,7% συγκριτικά με το Μάιο του 2021.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 22*

Μαϊ 21*

Μαϊ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

4.780,2

3.238,0

2.136,1

1.542,2

2.644,1

47,6%

123,8%

Εισαγωγές

7.873,9

4.912,6

3.286,1

2.961,3

4.587,8

60,3%

139,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-3.093,7

-1.674,6

-1.150,0

-1.419,1

-1.943,7

84,7%

169,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές Μαΐου ανήλθαν σε €2.984,5 εκατ. έναντι €2.230,5 εκατ. τον Μάιο του 2021 και €1.758,3 εκατ. τον Μάιο του 2020, με την αύξησή τους να διαμορφώνεται σε €754,0 εκατ., δηλαδή 33,8% και €1.226,2 εκατ., δηλαδή 69,7% αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €5.535,7 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.551,2 εκατ., αυξημένες κατά €1.772,1 εκατ., δηλαδή 47,1% και €1.018,1 εκατ., δηλαδή 66,4% αντίστοιχα (γράφημα 2).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 22*

Μαϊ 21*

Μαϊ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

2.984,5

2.230,5

1.758,3

754,0

1.226,2

33,8%

69,7%

Εισαγωγές

5.535,7

3.763,6

2.811,6

1.772,1

2.724,1

47,1%

96,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.551,2

-1.533,1

-1.053,3

-1.018,1

-1.497,9

66,4%

142,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο πενταμήνου, το 2022 καταγράφηκε ακόμη ένα ρεκόρ καθώς οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν τα 20 δις και έφτασαν τα €20.534,3 εκατ., έναντι €15.218,0 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2021 (αύξηση €5.316,3 εκατ., δηλαδή 34,9%) και τα €12.239,4 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2020 (αύξηση €8.294,9 εκατ., δηλαδή 67,8%). Οι εισαγωγές, επίσης, «εκτινάχθηκαν» και έφτασαν τα €35.236,4 εκατ. ευρώ, έναντι €23.480,0 εκατ. πέρυσι, ενώ το εμπορικό έλλειμμα έφτασε το υψηλό των €14.702,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά €6.440,1 εκατ. (δηλαδή 77,9%) συγκριτικά με το α’ πεντάμηνο του 2021. Αφαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €13.995,7 εκατ., αυξημένη κατά €2.692,7 εκατ., δηλαδή 23,8% συγκριτικά με πέρυσι και η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε €24.751,2 εκατ., αυξημένη κατά €6.538,9 εκατ., δηλαδή 35,9%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαϊ 22*

Ιαν-Μαϊ 21*

Ιαν-Μαϊ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

20.534,3

15.218,0

12.239,4

5.316,3

8.294,9

34,9%

67,8%

Εισαγωγές

35.236,4

23.480,0

19.760,1

11.756,4

15.476,3

50,1%

78,3%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-14.702,1

-8.262,0

-7.520,7

-6.440,1

-7.181,4

77,9%

95,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι ότι όλοι οι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών στο α’ πεντάμηνο του 2022 συγκριτικά με πέρυσι και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.029, 1 εκατ., δηλαδή 43,5%,τα τρόφιμα κατά €431,9 εκατ., δηλαδή 18,1%, τα χημικά κατά €187,6 εκατ., δηλαδή 8,0%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €478,1 εκατ., δηλαδή 33,0%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €246,2 εκατ., δηλαδή 22,9%, οι πρώτες ύλες κατά €99,0 εκατ., δηλαδή 13,5%, τα ποτά και καπνά κατά €24,6 εκατ., δηλαδή 6,5%, τα λίπη και έλαια κατά €22,3 εκατ., δηλαδή 6,7% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €80,9 εκατ., δηλαδή 41,0%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαϊ 22*

Ιαν-Μαϊ 21*

Ιαν-Μαϊ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

6.669,2

3.935,9

2.781,8

2.733,3

3.887,4

69,4%

139,7%

Βιομηχανικά

3.395,4

2.366,3

2.014,7

1.029,1

1.380,7

43,5%

68,5%

Τρόφιμα

2.812,1

2.380,2

2.128,1

431,9

684,0

18,1%

32,1%

Χημικά

2.540,6

2.353,0

1.970,9

187,6

569,7

8,0%

28,9%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.925,2

1.447,1

1.163,7

478,1

761,5

33,0%

65,4%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.322,4

1.076,2

916,8

246,2

405,6

22,9%

44,2%

Πρώτες Ύλες

832,9

733,9

484,9

99,0

348,0

13,5%

71,8%

Ποτά-Καπνά

402,9

378,3

318,4

24,6

84,5

6,5%

26,6%

Λίπη-Έλαια

355,4

333,1

260,9

22,3

94,5

6,7%

36,2%

Μη ταξινομημένα

278,0

197,1

197,2

80,9

80,8

41,0%

41,0%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

13.864,9

11.265,1

9.455,6

2.599,8

4.409,3

23,1%

46,6%

Σύνολο**

20.534,1

15.201,0

12.237,4

5.333,1

8.296,7

35,1%

67,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαϊ 22*

Μαϊ 21*

Μαϊ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

1.806,7

1.007,8

379,5

798,9

1.427,2

79,3%

376,1%

Βιομηχανικά

757,5

473,9

365,0

283,6

392,5

59,8%

107,5%

Τρόφιμα

607,5

468,5

416,6

139,0

190,9

29,7%

45,8%

Χημικά

534,3

413,3

383,3

121,0

151,0

29,3%

39,4%

Μηχ/τα-Οχήματα

390,4

330,3

228,5

60,1

161,9

18,2%

70,8%

Διαφ. Βιομηχανικά

305,0

208,1

151,0

96,9

154,0

46,6%

102,0%

Πρώτες Ύλες

168,0

119,6

75,0

48,4

93,0

40,5%

123,9%

Ποτά-Καπνά

89,2

79,8

63,8

9,4

25,4

11,8%

39,7%

Λίπη-Έλαια

71,4

83,6

33,0

-12,2

38,4

-14,6%

116,2%

Μη ταξινομημένα

49,9

39,0

39,2

10,9

10,7

27,9%

27,4%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.973,2

2.216,2

1.755,6

757,0

1.217,6

34,2%

69,4%

Σύνολο**

4.779,9

3.224,0

2.135,0

1.555,9

2.644,9

48,3%

123,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2021/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Από τα €20,5 δις εξαγωγές στο α’ πεντάμηνο του 2022, τα €11,3 δις, δηλαδή το 55%, απεστάλη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα υπόλοιπα €9,2 δις αφορούσαν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Τρίτες Χώρες. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το α’ πεντάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε εξαγωγές αξίας €8,2 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και €7,0 δις στις Τρίτες Χώρες.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Μάιος 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ