Ελληνική Ένωση Καφέ: Ικανοποίηση για την αλλαγή νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό στην αλυσίδα καφέ

Στην τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στη δήλωση των πράξεων που σχετίζονται με την παροχή εξοπλισμού από τις εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας καφέ προς τις επιχειρήσεις εστίασης με τη μορφή του χρησιδανείου προέβη το υπουργείο Οικονομικών. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, η αλλαγή στη νομοθεσία ψηφίστηκε ως διάταξη του νόμου 4955/2022 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2020/262 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης και αποτυπώνεται στο άρθρο 51 του νέου νόμου.

Σημειώνεται ότι το θέμα είχε αναδείξει η Ελληνική Ένωση Καφέ στο υπουργείο και η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το κλίμα καλής συνεννόησης και συνεργασίας που προηγήθηκε, μεταξύ της διοίκησης της Ένωσης και της πολιτικής ηγεσίας.

Μέχρι πρότινος, η νομοθεσία προέβλεπε ότι για κάθε πράξη χορήγησης εξοπλισμού σε εταιρείες εστίασης, απαιτούνταν σχετική δήλωση σε διάστημα πέντε ημερών και καταβολή τέλους χαρτοσήμου ίσου με ποσοστό 3,6% επί της αξίας της μηχανής καφέ. Ωστόσο το πλήθος των χρησιδανείων ήταν καθημερινά τέτοιο, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η τήρηση του χρονικού ορίου των πέντε ημερών, προκαλώντας δυσλειτουργίες στην τήρηση της διαδικασίας και έντονη γραφειοκρατία.

Με τη νέα διάταξη που ψηφίστηκε, η υποχρέωση δήλωσης των πράξεων χρησιδανεισμού θα γίνεται πλέον συγκεντρωτικά σε μηνιαία βάση και όχι ανά πράξη όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Θυμίζουμε ότι το πρόστιμο σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση δεν δηλώσει μία από τις κινήσεις χρησιδανεισμού, ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά παράληψη.

Μέσα από τη νέα διάταξη ουσιαστικά επιλύεται το ζήτημα της γραφειοκρατίας που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται ο έλεγχος των φορολογικών αρχών στον διακινούμενο εξοπλισμό της αλυσίδας καφέ, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ