Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Ανοιχτές οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό «Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία»

Την προκήρυξη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και θεματικών ενοτήτων με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2022 ανακοίνωσε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ανάμεσα στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρεται και το Διιδρυματικό ΠΜΣ «Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία».

Αντικείμενό του είναι η επιστημονική μελέτη και έρευνα σε θέματα σχετικά με την κάλυψη της σύγχρονης ανάγκης της διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς εργασίας, που αφορά τις καλλιέργειες υπό κάλυψη, δηλαδή, ο σχεδιασμός των κατασκευών, η επιλογή των υλικών, οι καλλιεργητικές τεχνικές, οι νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού και χημικών (υδροπονία, διχτυοκήπια), οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και η θρέψη, καθώς και η φυτοπροστασία ολοκληρωμένης παραγωγής οπωροκηπευτικών με μειωμένες εισροές.

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την πρακτική (εργαστηριακή και πεδίου) κατάρτιση, την εξοικείωση και άσκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αφομοίωση της εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας πτυχιούχων σχετικών με το αντικείμενο, για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αυτοαπασχόληση.

Μέσω της συγκεκριμένης πρότασης, θα αξιοποιηθούν οι εργαστηριακοί χώροι Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, καθώς και τα Εργαστήρια Αναλύσεων και οι Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουν.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 31 Μαΐου 2022. Το προτεινόμενο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) αποβλέπει στην κάλυψη του υφιστάμενου κενού στην ολοκληρωμένη κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα κατασκευής, εξοπλισμού, τεχνικών καλλιέργειας, διαχείρισης νερού και θρέψης και προστασίας του περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.