Εμφάνιση κόκκινης ψώρας, παρλατόριας και ψευδόκοκκου στα εσπεριδοειδή

Τεχνικό δελτίο προειδοποιήσεων για την εμφάνιση κόκκινης ψώρας, παρλατόριας και ψευδόκοκκου στα εσπεριδοειδή εξέδωσε το Τμήμα Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κέντρο, ο περιορισμός των προσβολών από τα κοκκοειδή (ψώρες) πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε καλλιεργητικά μέτρα και λιγότερο σε εφαρμογές φυτοπροστατευτικών. Το κατάλληλο κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό της κόμης μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς των εχθρών.

Κόκκινη ψώρα

Σε όσους οπωρώνες, μετά από τυχαία δειγματοληψία, διαπιστώνεται προσβολή καρπών και αν η προσβολή είναι ομοιόμορφη, δηλαδή αφορά τα περισσότερα δέντρα, συνιστάται να γίνει επέμβαση σε όλες τις περιοχές με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα. Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Παρλατόρια

Σε όσους οπωρώνες παρουσιάζονται προβλήματα με την παρλατόρια, θα πρέπει να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση της δεύτερης γενιάς του κοκκοειδούς σε όλες τις περιοχές με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα.

Ψευδόκοκκος

Οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες είναι αυξημένες μόνο σε ορισμένες περιοχές. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να γίνει επέμβαση στους οπωρώνες που παρουσίασαν προβλήματα κατά την περσινή χρονιά.