Ενεργοποιήθηκε η κάρτα αλληλεγγύης

Ενεργοποιήθηκε η κάρτα αλληλεγγύης

Ενεργοποιήθηκε το Σάββατο 23/7 για δέκατη τρίτη φορά η κάρτα αλληλεγγύης, και οι δικαιούχοι μπορούν ήδη να κάνουν χρήση του ποσού που τους αναλογεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό που θα πιστωθεί για την επιδότηση σίτισης ανέρχεται συνολικά σε 16.654.980,00 ευρώ και αφορά 148.044 δικαιούχους του Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης.

Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση που δίδεται μέσω της κάρτας και αποτελεί την επιδότηση σίτισης που λαμβάνουν οι παραπάνω δικαιούχοι και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 70 – 220 ευρώ το μήνα, ανάλογα το εισόδημα που έχουν δηλώσει.