Ενημέρωση της ΔΑΟΚ Εύβοιας για δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το 2021

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περεφερειακής Ενότητας Ευβοίας ενημερώνει τους ενεργούς μελισσοκόμους ό.τι στα πλαίσια εφαρμογής της αρ. 140/106513/2021 (Φ.Ε.Κ./Β/1560) Υ.Α. με την οποία θεσπίζεται το Εθνικό Μελισσοκομικό Μητρώο, θα πρέπει μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021 να υποβάλλουν τη Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών (Υπόδειγμα 3), και σε περίπτωση μεταβολής των κατεχόμενων κυψελών να υποβάλλουν την αντίστοιχη Δήλωση Μεταβολής των Κατεχόμενων Κυψελών (Υπόδειγμα 5).

Σέ περίπτωση που ενεργός μελισσοκόμος δεν υποβάλλει τη δήλωση των κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με την αρ. 140/106513/2021 Υ.Α. επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο και παύει να έχει τα προνόμια του ενεργού μελισσοκόμου.

Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο η’ ίσο του 10% επί των κατεχόμενων κυψελών και ταυτόχρονα σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο η’ ίσο των των 5 κυψελών δηλώνεται από το μελισσοκόμο εντός 15 ημερών με σχετική αίτηση.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στο ,Μητρώο είναι υποχρεωτική για τους κατόχους τουλάχιστον πέντε (5) μελισσοσμηνών.

Οι δηλώσεις των κατεχόμενων κυψελών θα υποβληθούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευβοίας Χαινά 93 Χαλκίδα (γραφείο 108-τηλ. 2221353911-Email: laciogiannis.nfolevia.pste. Gov. gr- αρμόδιος Ν. Λαδογιάννης) ή στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 1.Καρύστου 2. Αλιβερίου και 3. Ιστιαίας, καθώς επίσης είναι δυνατόν να υποβληθούν μέσω της ψηφιακής Υπηρεσίας του_ ΥΠΑΑΤ, (ίστοσελίδα: minagric.gr Ψηφιακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Αίτηση Μελισσοκομικού Μητρώου)