Ενημέρωση για εμβολιασμό κατά της οζώδους δερματίτιδας από την ΔΑΟΚ Λακωνίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας σε εφαρμογή του υπ’αριθμ.3925/139367/13.12.2016 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει πως :

1.Οι βοοτρόφοι υποχρεούται να εμβολιάσουν τα βοοειδή που έχουν στην κατοχή τους  μέχρι τις 31.12.2016 που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του πρώτου εμβολιασμού στην χώρα μας.

2. Όπως σας έχουμε ενημερώσει  τηλεφωνικά και εγγράφως ο εμβολιασμός κατά της οζώδους δερματίτιδας  μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από ιδιώτες κτηνιάτρους που θα επιλέξει κάθε παραγωγός είτε από κτηνιάτρους της υπηρεσίας μας κατόπιν συνεννόησης. Το εμβόλιο παρέχεται δωρεάν από την υπηρεσία για όλους τους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Λακωνίας.

3. Ο εμβολιασμός αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση της νόσου

4. Οι κωδικοί των εκμεταλλεύσεων των κτηνοτρόφων που δεν θα εμβολιάσουν σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, θα αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος θα προβαίνει στην περικοπή του συνόλου των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν κατά ποσοστό που ανέρχεται σε 20%.

5.Αιτήματα των κτηνοτρόφων για εξαίρεση τους από τον εμβολιασμό για λόγους που αφορούν ανωτέρα βία .

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με:  

Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας 2731363300-303-302-305

Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων   2732022264

Αγροτικό Κτηνιατρείο  Σκάλας    2735022271