Ενημερωτικές ημερίδες σε δήμους της ΠΕ Πέλλας για το Leader

Ενημερωτικές ημερίδες σε δήμους της ΠΕ Πέλλας θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα από την Αναπτυξιακή Πέλλας ΑΕ, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρει η κοινοτική πρωτοβουλία για την Τοπική Ανάπτυξη Leader του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Το Leader της ΠΕ Πέλλας έχει αρχική δημόσια δαπάνη 5.240.000 ευρώ. Όπως τονίστηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας, ορισμένες από τις κατηγορίες έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα, ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, τον τουρισμό, συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, έργα πράσινων υποδομών «green infrastructure» για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού κ.ά.