Από φθινόπωρο οι πρώτες προσκλήσεις του νέου LEADER

Γιατί εκκρεμεί η ΥΑ – Τι επεξεργάζονται οι Διαχειριστικές
03/07/2024
6' διάβασμα
apo-fthinoporo-oi-protes-proskliseis-tou-neou-leader-325124

Κατά τον… Σεπτέμβριο οδεύει, πλέον, η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ), με την οποία ουσιαστικά θα ξεκλειδώσει η δυνατότητα έκδοσης των προσκλήσεων στο πλαίσιο του νέου LEADER του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΥΧ», αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου, με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές να επεξεργάζονται την τεχνική του απλοποιημένου κόστους, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί, προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων ενδιαφέροντος.

Στην αρχή του έτους, και αφού τον περασμένο Νοέμβριο ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, καθώς και των πόρων που θα διατεθούν μέσω των τοπικών προγραμμάτων στις αγροτικές περιοχές της χώρας, ο προγραμματισμός ήθελε την ΥΑ να είναι έτοιμη προς υπογραφή τον Ιούνιο του 2024, κάτι που δεν κατέστη εφικτό.

Τελικά, και με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο γίνεται η προετοιμασία ακόμα του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του απλοποιημένου κόστους, οι διαχειριστικές αρχές εκτιμούν ότι η ΥΑ θα είναι έτοιμη προς τον Σεπτέμβριο, ώστε να ακολουθήσει πριν το πέρας του έτους η έκδοση των προσκλήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατανέμονται 236.100.00 ευρώ σε 50 τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες θα τρέξουν από 50 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μέσω προσκλήσεων για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Πολλές ΟΤΔ ξεκίνησαν ήδη να ενημερώνουν τον τοπικό πληθυσμό σχετικά με τις δράσεις που θα ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε τοπικού προγράμματος. Να σημειωθεί ότι κάποια τοπικά προγράμματα βρίσκονται ακόμα υπό αναμόρφωση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΣΣ ΚΑΠ.

Δράσεις του προγράμματος

Στο νέο πρόγραμμα LEADER περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες και υπο-παρεμβάσεις:

Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας:

Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: 300.000 ευρώ ή 40.000 ευρώ για άυλες πράξεις. Εξαίρεση αποτελεί η Υπο-παρέμβαση 1.1 «Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων», όπου ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 400.000 ευρώ.

Οι άλλες υπο-παρεμβάσεις είναι οι εξής:

1.2 «Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων».

1.3 «Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα».

1.4 «Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση».

1.5 «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου».

1.6 «Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών».

1.7 «Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας & κυκλικής οικονομίας».

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού, με τις ακόλουθες υπο-παρεμβάσεις:

2.1 «Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα».

2.2 «Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον δευτερογενή τομέα».

2.3 «Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον τριτογενή τομέα».

Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000 ευρώ.

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση τοπικού κοινωνικού ιστού, με τις εξής υπο-παρεμβάσεις:

3.1 «Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού» (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.).

3.2 «Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων/μεταναστών». Μέγιστος προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για άυλες πράξεις.

Να σημειωθεί ότι κάποια τοπικά προγράμματα βρίσκονται ακόμα υπό αναμόρφωση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΣΣ της ΚΑΠ

Κατηγορία 4: Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού, με τις ακόλουθες υπο-παρεμβάσεις:

4.1 «Έργα υποδομών μικρής κλίμακας» (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός οικισμών και επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων για εγκατάσταση τοπικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού κ.λπ.).

4.2 «Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας» (υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας όπως σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.).

Μέγιστος προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για άυλες πράξεις.

Κατηγορία 5: Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων, με υπο-παρεμβάσεις:

5.1 «Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων». Μέγιστος προϋπολογισμός: 20.000 ευρώ.

5.2 «Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς». Μέγιστος προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για άυλες πράξεις.

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, με τις ακόλουθες υπο-παρεμβάσεις:

6.1 «Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών» (θέσεις θέας κ.λπ.).

6.2 «Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές».

Μέγιστος προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για άυλες πράξεις.

Κατηγορία 7: Δικτύωση και Συνεργασία, με υπο-παρεμβάσεις:

7.1 «Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων».

7.2 «Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή/και πολιτιστική ή/και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων».

7.3 «Έξυπνα Χωριά: Συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών».

Μέγιστος προϋπολογισμός: 40.000 ευρώ για άυλες πράξεις και 400.000 ευρώ για υποδομές.

Κατηγορία 8: Διατοπική & διακρατική συνεργασία, με υπο-παρεμβάσεις:

8.1 «Σχέδια διατοπικής συνεργασίας».

8.2 «Σχέδια διακρατικής συνεργασίας».

Κατηγορία 9: Λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση τοπικού πληθυσμού:

9.1 «Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ».

9.2 «Εμψύχωση τοπικού πληθυσμού».