Ένταξη επιπλέον 16 δικαιούχων αλιέων στη δράση για προσωρινή παύση

alieis-ellada

Επιπλέον 16 δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19» του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (2η πρόσκληση) μετά από νέα τροποποιητική απόφαση (σε συνέχεια της εξέτασης ενστάσεων).

Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια δαπάνη αυξάνεται κατά 101.697.25 ευρώ και διαμορφώνεται από 21.572.865,18 ευρώ σε 21.674.562,43 ευρώ.