Ένας συνασπισμός 11 κρατών-μελών πρότεινε να καταργηθούν οι εθνικοί στόχοι στην πρόταση της ΕΕ για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων κατά το ήμισυ έως το 2030. Η εν λόγω πρόταση ενδέχεται να ενσωματωθεί στην επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο πλαίσιο των διοργανικών συνομιλιών.

Η αρχική πρόταση της Κομισιόν για τον κανονισμό σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων (SUR), η οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2022, προβλέπει τη συνολική μείωση στη χρήση των φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030.

Ωστόσο, στις 16 Οκτωβρίου, ο συνασπισμός των 11 χωρών πρότεινε την αναδιατύπωση της πρότασης για τον SUR, ώστε να καταργηθεί εντελώς η αναφορά στους εθνικούς στόχους, σύμφωνα με έγγραφο του Συμβουλίου της ΕΕ που έφτασε στα χέρια της EURACTIV.

Η συγκεκριμένη πρόταση υποβλήθηκε από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Αντί για εθνικούς στόχους, ο συνασπισμός προτείνει κάθε κράτος-μέλος να περιγράφει στο εθνικό σχέδιο δράσης του «τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να συμβάλουν στην προσέγγιση των Ενωσιακών στόχων μείωσης για το 2030».