Έντομο απειλεί τις καλλιέργειες σε Γραβιά και Πολύδροσο

Έντομο απειλεί τις καλλιέργειες σε Γραβιά και Πολύδροσο

Mεγάλο εντομολογικό πρόβλημα παρουσιάστηκε σε δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή της Φωκίδας. Πιο συγκεκριμένα, στις τοπικές κοινότητες Γραβιάς και Πολύδροσου έχουν προσβληθεί ελιές, αμυγδαλιές, κερασιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα από το έντομο Λυμάντρια (Lymantria dispar).

Oι καταστροφές είναι εμφανείς και απαιτείται ανάλογη αντιμετώπιση. Αποτέλεσμα της δράσης του εντόμου είναι η μειωμένη παραγωγή και η ποιοτική υποβάθμιση των αγροτικών προϊόντων. Το έντομο δεν ξεχωρίζει τα γεωργικά από τα δασικά είδη, ακόμη και τους βοσκότοπους, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη βοσκήσιμη ύλη. Όπου εμφανίζεται καταστρέφει τα πάντα, ακόμη και καλλωπιστικά είδη.

Πέρα από την αρνητική αυτή διάσταση ωστόσο, αποτελεί και μέρος του οικοσυστήματος, καθώς μέσα από μια ισόρροπη οικολογική σχέση συμμετέχει στην τροφική αλυσίδα για τη διατροφή πουλιών και τρωκτικών. Η ορθή διαχείριση και συμβίωση της πανίδας ωφελεί και τη χλωρίδα. Σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συνιστά στους αγρότες τις περιοχής να προβούν άμεσα στην καταπολέμηση με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Λόγω της έναρξης της νέας καλλιεργητικής περιόδου και της ανόδου της θερμοκρασίας, η αύξηση του πληθυσμού θα είναι μεγαλύτερη. Για τον λόγο αυτόν, η Διεύθυνση καλεί όλους τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδας να είναι περισσότερο προσεκτικοί στις καλλιέργειές τους και σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν για τυχόν προσβολές.

Γ.Σ.