Κίνδυνος από τα επαναχρησιμοποιούμενα παλετοκιβώτια συγκομιδής ακτινιδίων

Με αυξημένες ποσότητες έναντι της περσινής αντίστοιχης περιόδου εξακολουθεί και με την έναρξη της συγκομιδής της κύριας ποικιλίας, Hayword, να εξελίσσεται η εξαγωγή ακτινιδίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με τις αναγγελίες αναχωρήσεων φορτίων, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών Incofruit, από 1/9/2019 μέχρι και σήμερα 18/10/2019 οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 13.219 τόνους έναντι 8.693 τόνων της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Incofruit επισημαίνει τον κίνδυνο που ενέχει η επαναχρησιμοποίηση παλετοκιβωτίων συγκομιδής ακτινιδίων για τη μετάδοση και διασπορά του … που έχει πλήξει την καλλιέργεια στη γειτονική Ιταλία. Όπως επισημαίνει, «επιβάλλεται η αυστηροποίηση των ελέγχων και η τήρηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 9475/136897/10.10.2018 (ΦΕΚ 4728 τεύχος Β’) από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να μην δυσφημισθούν τα ελληνικά ακτινίδια, αφετέρου να τυποποιούνται και να ταυτοποιούνται τα ελληνικά νωπά οπωροκηπευτικά και η αναγκαία προς τούτο προστιθέμενη αξία να παραμένει στην χώρα μας.  

Σημειώνεται ότι παρά το ότι από την μνημονευόμενη ΚΥΑ η επιτρεπόμενη συσκευασία είναι μέχρι 20 κιλά και τυποποιημένων παρατηρήθηκε σε παραγωγική περιοχή η εμφάνιση παλετοκιβωτίων (Bins) προερχομένων από την Ιταλία. 

Είναι γνωστό ότι η επαναχρησιμοποίηση εντός οπωρώνων παλετοκιβωτίων (Bins) συγκομιδής ακτινιδίων, ενέχει σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του επιβλαβή οργανισμού καραντίνας Pseudomonas syringae pv aktinidiae (Psa) που έχει πλήξει τις ακτινιδιές στην Ιταλία, από οπωρώνα σε οπωρώνα και μεταξύ περιοχών, εάν τα παλετοκιβώτια, αλλά και τα οχήματα διακίνησής τους, δεν έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί πριν τη χρήση λόγω ύπαρξης σε αυτά προσκολλημένων μολυσμένων φυτικών υπολειμμάτων.  

Εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών της χώρας μας για έλεγχο και προστασία της φυτικής μας παραγωγής και ιδιαίτερα αυτής των ακτινιδίων».