Σύσκεψη για το αρδευτικό δίκτυο Πύργων Εορδαίας

Σύσκεψη για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του αρδευτικού δικτύου Πύργων Εορδαίας πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 22-02-2021 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη. Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, στην υφιστάμενη κατάσταση η συνολικά αρδευόμενη έκταση είναι 2.500 στρέμματα.

Στην περιοχή υπάρχουν δημόσιες και ιδιωτικές γεωτρήσεις και απαιτείται διερεύνηση για την ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο.

Λόγω παλαιότητας το δίκτυο παρουσιάζει απώλειες και επομένως για την καλύτερη διαχείριση του νερού και τη μείωση της ενδεχόμενης σπατάλης θα εξετασθεί η δυνατότητα εγκατάστασης «έξυπνων μετρητών» στις υδροληψίες.

Τα επόμενα βήματα αφορούν στην σύνταξη γεωργοτεχνικής μελέτης για την επέκταση του δικτύου στη θέση «Πόλιτσα» και την οικονομοτεχνική διερεύνηση για τη βελτίωση της οδού πρόσβασης στην περιοχή «Πόλιτσα».

Με τις ενέργειες αυτές αναμένεται να επιλυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής δεδομένης της αύξησης της αρδευόμενης έκτασης κατά 2000 στρέμματα.

Πηγή: ert.gr