Έως 15 Ιουλίου οι αιτήσεις πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων και η εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ

Ξεκίνησε το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 
Σύμφωνα με τον Οργανισμό οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», που λειτουργεί στον ιστότοπο https://agroadvisors.elgo.gr 
 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59
 
Για περισσότερες πληροφορίες https://rb.gy/96s64q