Έως 15% μείωση των εκπομπών αερίου για τους κτηνοτρόφους με τη χρήση δεδομένων

Η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα του νερού, η δέσμευση άνθρακα και η βιοποικιλότητα αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τους κτηνοτρόφους, τη στιγμή που τα κτηνοτροφικά συστήματα παραγωγής, ιδιαίτερα των μηρυκαστικών, έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο λόγω του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Αυτό οδήγησε τον κλάδο σε αναζήτηση μεθόδων παραγωγής πιο φιλικών προς το περιβάλλον με τη συμβολή ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων βασισμένων σε δεδομένα.

Στη Γαλλία, λοιπόν, αναπτύχθηκε μια ψηφιακή εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα που συλλέγονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για να παρέχει συστάσεις στους εκτροφείς βοοειδών, αιγών και προβάτων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πιο αναλυτικά, το γαλλικό Ινστιτούτο d’ Elevage-Idele έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή εφαρμογή, CAP’2ER®, που βασίζεται σε δεδομένα. Τριάντα σύνολα δεδομένων δραστηριότητας εισάγονται στο πρόγραμμα για τον προσδιορισμό αγροοικολογικών δεικτών.

Αυτά τα δεδομένα χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: ζωικό κεφάλαιο, διαχείριση κοπριάς, χωράφια, ζωοτροφές και κατανάλωση ενέργειας. Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν: συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμου, παραγωγικότητα των ζώων (γονιμότητα, ανάπτυξη, ηλικία εμπορίας), αγορασμένες ζωοτροφές, ποσότητες κοπριάς.

Από την ανάλυση, ο αγρότης λαμβάνει μια επισκόπηση και συστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του νερού και του αέρα, τη βιοποικιλότητα, τα αέρια του θερμοκηπίου, την ικανότητα δέσμευσης άνθρακα και την ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αναφορά απεικονίζει αυτές τις πτυχές μέσα σε εύκολα κατανοητά γραφικά και αριθμούς.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το Ινστιτούτο διατηρεί και ενημερώνει το πρόγραμμα, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τα σχόλια από μια επιτροπή γεωργικών οργανώσεων. Επίσης, το πρόγραμμα διατίθεται για συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Γαλλία (που πληρώνουν τέλος άδειας) και η Idele παρέχει εκπαίδευση σε αγρότες.

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια των έργων LIFE Beef Carbon και LIFE Green Sheep. Σήμερα έχει ήδη πραγματοποιήσει 23.000 αξιολογήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη Γαλλία, ενώ ετοιμάζεται και μία ευρωπαϊκή έκδοση του εργαλείου που θα είναι μεταφρασμένη στα αγγλικά.

Αποτελέσματα

Ο αυξημένος αριθμός των εμπλεκόμενων εκμεταλλεύσεων έδωσε την ευκαιρία για τη συλλογή μίας μεγάλης έκτασης δεδομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή βοηθά τις εκμεταλλεύσεις να μειώσουν από 6% έως 15% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρόσφατα, το εργαλείο πιστοποιήθηκε από το γαλλικό πρότυπο χαμηλού άνθρακα με την εφαρμογή του στις εκμεταλλεύσεις να ανταμείβει τους αγρότες για τις προσπάθειές τους στην εφαρμογή πρακτικών μετριασμού.