Έως 15/7 οι αντιρρήσεις για τους Δασικούς Χάρτες των Π.Ε. Καβάλας/Θάσου

Από την Διεύθυνση Δασών Νομού Καβάλας ανακοινώνεται ότι, με την υπ’ αριθ. 202861/8-6-2022απόφαση (ΑΔΑ:6Ζ70ΟΡ1Υ-ΛΔΨ) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 584/15-1-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40), με την οποία αναρτήθηκεο Δασικός Χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 11791/14-1-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΤΘΟΡ1Υ-ΝΒΒ) απόφαση, ως προς το τμήμα που αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτων, η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και άρχισε την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι, οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα, ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο. Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται: α) στην έδρα της Υπηρεσίας, Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, Καβάλα, για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Καβάλας και β) στο Δασαρχείο Θάσου, Λιμένας Θάσου, Τ.Κ. 64004, για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7π.μ. έως 3μ.μ., ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας), ή [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου), ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313309973, 2313309974, 2313309976, 2313309977 (για το ΣΥΑΔΧ της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας) και 2313309790, 2313309794, 2313309795 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Πηγή: k-tipos.gr