Έως και 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Έως και την 31η Οκτωβρίου του 2020 θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021  στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (κατηγορία: Αιτήσεις Αδειών  Φύτευσης αμπέλου).

Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση είναι αποδεκτή  μόνο όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Ταυτότητα
  2. Εκκαθαριστικό εφορίας
  3. Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης. (Επισύναψη  των συμβολαιογραφικών εντύπων    και του  πιστοποιητικού μεταγραφής  τους στο υποθηκοφυλακείο) 

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Για παράδειγμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ενημερώνει η ΔΑΟΚ Ημαθίας, την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι εκμεταλλεύσεις  που κατέχουν αμπελουργική  έκταση μεγαλύτερη  ή ίση με 50στρ, και μετά ακολουθούν αυτές  που έχουν από 30 στρ  έως  και μικρότερη των 50 στρ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με  την ΥΑ 866/86629/18-3-2020  του ΥΠΑΑΤ  «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274.

Δείτε εδώ την υπουργική

Δείτε ΕΔΩ σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ