Επαφές του Επιμελητηρίου Σερρών με βουλγαρικές επιχειρήσεις για cluster αγροδιατροφής

Τη διερεύνηση των συνθηκών δημιουργίας ανταγωνιστικών διασυνοριακών clusters στον τομέα της αγροδιατροφής, αλλά και του τουρισμού, με αντίστοιχες επιχειρήσεις από τη γειτονική Βουλγαρία, εξετάζει το Επιμελητήριο των Σερρών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διασυνοριακού έργου STRENGTHEN, στο οποίο είναι επικεφαλής εταίρος.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Αθανάσιος Μαλλιαράς, από τους στόχους του έργου είναι η αξιοποίηση ευκαιριών για διασυνοριακή συνεργασία, με την ανάπτυξη κοινών μηχανισμών και δράσεων. «Οι πρώτες διερευνητικές επαφές έγιναν κατά τη διάρκεια της έκθεσής μας, τη SEREXPO, όπου είχαν έρθει 30 εταιρείες από τη Βουλγαρία που ασχολούνται με την αγροδιατροφή και τον τουρισμό. Ακολούθησε η δική μας επίσκεψη, αντίστοιχα, με 30 ελληνικές επιχειρήσεις για B2B συναντήσεις και διερευνητικές επαφές στον τομέα των συνεργασιών», αναφέρει ο κ. Μαλλιαράς.

Στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου, πραγματοποιήθηκε πριν από δύο ημέρες συνάντηση με φορείς και επιχειρηματίες από τις δύο χώρες και διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας τέτοιος μηχανισμός και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθηθούν.

«Κοινή συνισταμένη όλων των τοποθετήσεων ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινή συνεργασία όλων των φορέων για την επιτυχία του εγχειρήματος. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις, με τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2023 στη Βουλγαρία, προκειμένου να κατατεθούν τα συμπεράσματα και οι κοινοί στόχοι για την υλοποίηση των σχετικών συνεργατικών σχηματισμών», κατέληξε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών.