Επανεκλογή Δημ. Ντογκούλη στην προεδρεία του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή  του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που προήλθε από τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, στη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2023 συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος  Ντογκούλης, Γεωπόνος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευάγγελος Μόσχος, Γεωπόνος, ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κωνσταντίνος Γρουσόπουλος, Δασολόγος, ΟΡΓΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Γκουγκουλής, Κτηνίατρος ΤΑΜΙΑΣ: Δημήτριος Ντάκης, Ιχθυολόγος

ΜΕΛΗ: Κοσμάς Αποστολίδης, Κτηνίατρος, Σωτήρης Βαλκανιώτης, Γεωλόγος, Νικόλαος Δαρδιώτης, Δασολόγος, Γεώργιος Κωσταρόπουλος, Γεωπόνος, Αλέξανδρος Μπέλεσης, Γεωλόγος, Χρήστος Παναγούλης, Γεωπόνος