Επείγον αίτημα οργανώσεων: «Ο βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί τις αγροβιομηχανικές επιχειρήσεις»

Να διακόψει τη χρηματοδότηση της γεωργίας βιομηχανικής κλίμακας στις φτωχές χώρες του κόσμου ζητά από τον χρηματοδοτικό βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας, IFC (Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης), μια σειρά οργανώσεων από το σύνολο της παγκόσμιας σφαίρας. Όπως αναφέρουν σε ανοιχτή επιστολή τους, αυτή η δραστηριότητα υπονομεύει τα διαφοροποιημένα, αγροοικολογικά συστήματα τροφίμων που υποστηρίζουν την επισιτιστική κυριαρχία.

Στον απόηχο μιας δημόσιας εκστρατείας που παροτρύνει τον οργανισμό να μη χορηγήσει ένα προτεινόμενο δάνειο 200 εκατομμυρίων δολαρίων στον αγροβιομηχανικό επιχειρηματικό κολοσσό Louis Dreyfus (σ.σ. για την αγορά σόγιας και καλαμποκιού που παράγονται στη σοβαρά απειλούμενη βιομάζα Σεράδο της Βραζιλίας), ο IFC δεσμεύθηκε να προσκομίσει το πλήρες αγροτικό χαρτοφυλάκιό του για να επανεξετασθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με την προσέγγιση του IFC στον αγροτικό τομέα, οι υπογράφουσες οργανώσεις ζητούν από τους επικεφαλής του χρηματοδοτικού βραχίονα να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, ώστε:

✱ Να αντιμετωπίσουν τις πολλές αρνητικές επιπτώσεις των επενδύσεων του IFC σε καταστροφικές αγροβιομηχανικές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας μια πιο ενδελεχή κοινωνική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των επενδύσεών του στον αγροτικό τομέα.

✱ Να προτρέψουν τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας να σταματήσει να επενδύει στη γεωργία βιομηχανικής κλίμακας, η οποία τροφοδοτεί την κλιματική κρίση, υπονομεύει την επισιτιστική ασφάλεια και την επισιτιστική κυριαρχία και δεν συνάδει με τη δέσμευση της τράπεζας να ευθυγραμμίσει τις επενδύσεις της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού.

«Οι ποικίλες και δυνητικά μη αναστρέψιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγροβιομηχανικών επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από τον IFC περιλαμβάνουν τις υπερβολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην αλυσίδα εφοδιασμού, την εξάντληση και τη ρύπανση των υδάτων, την αποψίλωση των δασών και την απώλεια βιοποικιλότητας», αναφέρουν στην επιστολή τους οι οργανώσεις.

«Οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν χρόνιες και θανατηφόρες ασθένειες που σχετίζονται με την εξάρτηση της βιομηχανικής γεωργίας από συνθετικά ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καθώς και τη ρύπανση του αέρα και του νερού από εργασίες των μονάδων εντατικής εκτροφής ζώων (CAFOs) και τα ζωικά απόβλητα από σφαγεία.

Οι υφαρπαγές γης, οι βίαιες επιθέσεις κατά των αυτόχθονων υπερασπιστών της γης και ο εκτοπισμός των μικροκαλλιεργητών έχουν καταγραφεί στον Παγκόσμιο Νότο και πέρα από αυτόν». Τέλος, οι οργανώσεις κατηγορούν τον IFC ότι συντελεί στην τάση αυξημένης συγκέντρωσης στον τομέα της αγροδιατροφής, γεγονός που εντείνει την ανισότητα.

Ανάμεσα στις πάνω από 130 υπογράφουσες περιλαμβάνονται ευρωπαϊκές οργανώσεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Μ. Βρετανία, όπως και τα σκέλη της γνωστής ακτιβιστικής οργάνωσης Friends of the Earth, μαζί με τη δεξαμενή σκέψης Oakland Institute.