Επείγουσα τροπολογία Αλεξιάδη για την εκτύπωση ταινιών ασφαλείας στα τσιγάρα

Επείγουσα τροπολογία Αλεξιάδη για την εκτύπωση ταινιών ασφαλείας στα τσιγάρα

Τροπολογίες-νομοτεχνικές βελτιώσεις για τη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την Τράπεζα της Ελλάδας για την εκτύπωση ταινιών ασφαλείας στα τσιγάρα, κατέθεσε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Κωνσταντίνου Φωτάκη, του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, για την έρευνα και την καινοτομία. 

Ο κ. Αλεξιάδης έβγαλε τη λέξη «άπαξ» κατά τη σύσταση της Τράπεζας της Ελλάδας για τη σύμβαση, καθώς η σύμβαση για τις ταινίες στα τσιγάρα θα ανανεωθεί μετά από τρία χρόνια και πρότεινε διαγραφεί, αλλιώς δεν θα μπορούσε να ανανεωθεί.

Η δεύτερη τροπολογία αφορούσε στην αξία των ταινιών, που σήμερα φτιάχνονται από την Τράπεζα της Ελλάδας και αγοράζουν οι καπνοβιομηχανίες στο 1 λεπτό. Με την τροπολογία , που κατέθεσε το Δημόσιο δεν δεσμεύεται πόσο θα πουλά τις ταινίες αυτές στο μέλλον, δηλαδή όταν λήξει η σύμβαση μετά από τρία χρόνια.

«Δεν μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος, που αναλαμβάνει την εκτύπωση των ταινιών, να δεσμευτεί στο ποια τιμή θα πωλεί το ελληνικό Δημόσιο μετά αυτές τις ταινίες στις καπνοβιομηχανίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αλεξιάδης.

Από πλευράς της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ειδικός αγορητής του νομοσχεδίου για την έρευνα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της τροπολογίας συνέστησε να προσεχθεί κατά πόσο ένας ιδιώτης με αυτές τις διατάξεις θα μπορεί να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανταγωνισμού.

Ο κ. Αλεξιάδης υποστήριξε πως έχει εξεταστεί αυτό και «η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει την εκτύπωση, τη φύλαξη και τη διανομή αυτού του υλικού με τέτοια “standards” ασφαλείας που δεν υπάρχει άλλος αντίστοιχος φορέας στην Ελλάδα που να διαθέτει αυτά τα “standards” ασφαλείας».