Επενδύσεις σε παιδεία και υγεία ζητούν οι Ευρωπαίοι

Προτεραιότητα σε περιοχές με υψηλή ανεργία και στην ύπαιθρο

Σε περιοχές με υψηλή ανεργία, σε αστικές περιοχές με στέρηση και σε απομακρυσμένες αγροτικές ή ορεινές περιοχές πρέπει η πολιτική συνοχής της ΕΕ να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα, απαντούν οι Ευρωπαίοι πολίτες στο πλαίσιο της νέας έρευνας του Flash Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την παρακολούθηση της ενημέρωσης των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Ειδικότερα δε οι Έλληνες, σε ποσοστό 76% αναφέρουν τις περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας, σε ποσοστό 66% τις αγροτικές ή ορεινές περιοχές και σε ποσοστό 57% τις παραμεθόριες.

Όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες ρωτήθηκαν για σημαντικούς τομείς για επενδύσεις περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, το 92% αναφέρει την εκπαίδευση, την υγεία ή την κοινωνική υποδομή ως σημαντικές για την πόλη ή την περιοχή τους, ακολουθούμενες από το περιβάλλον (91%) και τις ανανεώσιμες και καθαρές ενέργειες (87%).

Υγεία και υποδομές στο προσκήνιο

Όσον αφορά τα επόμενα χρόνια, ένας στους δύο ερωτηθέντες λέει ότι η εκπαίδευση, η υγεία και οι κοινωνικές υποδομές θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, ενώ το 42% πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στο περιβάλλον. Ακολουθούν σε ποσοστό 28% οι επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία, 25% στις μεταφορές, 22% στην επαγγελματική κατάρτιση, 17% στην υποδοχή και ένταξη μεταναστών και προσφύγων, 13% σε επενδύσεις στον τουρισμό και πολιτισμό και 12% σε επενδύσεις για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η τηλεόραση και το Διαδίκτυο είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες πηγές πληροφοριών για συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ. Από την τελευταία έρευνα το 2019, το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν το Διαδίκτυο αυξήθηκε, καθιστώντας το μια πηγή πληροφοριών εξίσου σημαντική με την τηλεόραση. Τέλος, η έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα ενημέρωσης και γνώσης παραμένουν υψηλά. Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (80% ευρωπαϊκός μέσος όρος, 88% στην Ελλάδα) έχουν ακούσει για συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ στην περιοχή όπου ζουν, ενώ 41% (ευρωπαϊκός μέσος όρος, 55% στην Ελλάδα) πιστεύουν ότι τα έργα της ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στην πόλη ή την περιοχή τους.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, διορθώνοντας τις ανισορροπίες μεταξύ χωρών και περιφερειών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ, που αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού της, περίπου 392 δισ. ευρώ κατά την περίοδο προγράμματος 2021-2027.