Επενδυτικά εργαλεία μέσω Αναπτυξιακού για την ανθοκομία μελετά το ΥπΑΑΤ

Στις προοπτικές ανάπτυξης ανθοκομίας και στις προσπάθειες της πολιτείας να τον ενισχύσει οικονομικά αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

«Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε αντιληφθεί τις δυνατότητες που έχουν οι ανθοκομικές επιχειρήσεις στον αγροτικό χώρο, που δραστηριοποιούνται με σύγχρονα χαρακτηριστικά  παραγωγής και εμπορίας, και για το λόγο αυτό κινούμαστε έντονα τον τελευταίο καιρό, να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο και να ενισχύονται επενδυτικές προτάσεις στον πρωτογενή τομέα άνω των 500.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Β. Αποστόλου.

 Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς:

Η Ανθοκομική Έκθεση της Κηφισιάς δεν χρειάζεται συστάσεις. Λειτουργώντας εδώ και 64 συναπτά έτη έχει γίνει πλέον ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς στο χώρο της ευρύτερης αγροτικής παραγωγής και μάλιστα στον πιο «ευειδή», τον πιο όμορφο τομέα: τα άνθη.

Επιπλέον δεν αποτελεί  μια ακόμη παραγωγική δραστηριότητα αλλά, όπως σχεδόν όλα τα πράγματα που παράγονται από τη γη, ειδικά αυτή, και δικαιολογημένα, αποτελεί μια ξεχωριστή γιορτή.

Σε όσους λοιπόν είναι εδώ για τη γιορτή θα ευχηθώ να περάσετε καλά μέσα σε όλα τούτα τα χρώματα. Θα σταθώ περισσότερο στα θέματα που αφορούν στους παραγωγούς και επιχειρηματίες του ανθοκομικού χώρου.

Η ανθοκομία είναι στη χώρα μας ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της φυτικής παραγωγής έχοντας το πλεονέκτημα  της επένδυσης με την μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες και οι εξαγωγές παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια μια αυξητική τάση.

Τα ανθοκομικά προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά σε ικανοποιητικές θα έλεγα τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ικανό επιχειρηματικό κέρδος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας και στηρίζοντας το εισόδημα των παραγωγών.

Η ανθοκομία είναι ένα κλάδος  υποσχετικός τόσο για τους νέους αγρότες  όσο και για τους νέους επιχειρηματίες. Είναι όμως ανάγκη ο κλάδος να μπει σε τροχιά εκσυγχρονισμού από άποψη παραγωγής και προώθησης των προϊόντων  και να επιλύσουμε από κοινού τα προβλήματα όπως της έλλειψης σύγχρονων και οργανωμένων αγορών, τεχνικής υποστήριξης, υψηλό κόστος παραγωγής, μικρό βαθμό οργάνωσης των ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων. Τα εγχειρήματα για παράδειγμα που έχουν γίνει στην ανθοκομία με τη χρήση γεωθερμίας στην χώρα μας έφεραν εκπληκτικά αποτελέσματα στην ανθοκομική παραγωγή, την προώθηση και την απασχόληση. 

Είναι εκ των ουκ άνευ ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στα κυρίως ανθοκομικά κέντρα της χώρας όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας δίνουν εξαιρετικές προοπτικές για την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών, έχει γίνει αντιληπτό το πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η ανθοκομία στον αγροτικό τομέα. Έχουμε ως εκ τούτου βάλει ως βασικό στόχο την παραπέρα ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του κλάδου. Ο στόχος αυτός υλοποιείται σε συνεργασία με σας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να εξετάζονται και να λαμβάνονται μέτρα για να καταφέρουμε:

  • Την αύξηση της παραγωγής με την ίδρυση νέων θερμοκηπιακών μονάδων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων
  • Την εξυγίανση, βελτίωση των δομών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διακίνησης και εμπορίας των ανθοκομικών προϊόντων προϊόντων
  • Την προώθηση και προβολή των ανθοκομικών προϊόντων με τη συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ανθοκομικές εκθέσεις
  • Την τεχνική υποστήριξη της ανθοκομίας και ανάπτυξη της έρευνας με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων για την παραγωγή υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλ/στικού υλικού και ανταγωνιστικών ποιοτικών ανθοκομικών προϊόντων
  • Την περεταίρω κατάρτιση των ανθοκαλλιεργητών.

Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των αντίστοιχων τμημάτων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων (ΙΕΚ,  Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι.), σε συνδυασμό με επισκέψεις των ανθοκόμων σε σύγχρονες ανθοκομικές μονάδες στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και  εφαρμογή καλών πρακτικών, θα  μπορούσαν να συμβάλλουν κατά πολύ στην αύξηση και συνέχιση του δημιουργικού έργου των Ελλήνων ανθοπαραγωγών.

Ειδικότερα οι παραγωγοί ανθοκομικών ειδών μέσω ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020, θα έχουν την δυνατότητα για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε  επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης, υποβάλλοντας σχέδια βελτίωσης για ενίσχυση προκειμένου να πετύχουν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την αύξηση ή την αναδιάρθρωση της  παραγωγής τους.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε αντιληφθεί τις δυνατότητες που έχουν οι ανθοκομικές επιχειρήσεις στον αγροτικό χώρο, που δραστηριοποιούνται με σύγχρονα χαρακτηριστικά  παραγωγής και εμπορίας, και για το λόγο αυτό κινούμαστε έντονα τον τελευταίο καιρό, να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο και να ενισχύονται επενδυτικές προτάσεις στον πρωτογενή τομέα άνω των 500.000 ευρώ.

Είμαστε σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης για να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο επενδύσεις στο πρωτογενή τομέα και  μάλιστα θερμοκηπιακού τύπου ιδιαίτερα μάλιστα αυτών που αξιοποιούν ενεργειακά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι διαδικασίες αυτές συνίστανται στην κοινοποίηση με αιτιολογημένη τεκμηρίωση του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Στην κοινοποίηση θα τεκμηριώνεται ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είναι συμβατό με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, δεν θίγει τον ανταγωνισμό και είναι συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής. Ένωσης για τη γεωργία. Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβούμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εθνικού θεσμικού πλαισίου (ΚΥΑ) και προκήρυξη του.

Θέλω να πω με αυτό ότι είμαστε δίπλα σας και σε εγρήγορση για να αντιλαμβανόμαστε τι εργαλεία χρειάζονται για να διευκολυνθούν και να ενθαρρυνθούν επενδυτικά σχέδια όπως το δικός σας στον αγροτικό τομέα.. Διότι, θα το επαναλάβω ακόμη μια φορά και ας κουράζω, οι δρόμοι ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θα περάσουν μέσα από τα χωράφια και την αγροτική καινοτομία.

Καλή επιτυχία και να περάσετε καλά».