Η επενδυτική ευκαιρία του αγροτικού τομέα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

του Νικολάου Ντζιαχρήστα, επικεφαλής  Κέντρου Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς

Την τελευταία διετία, κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, νέες συνθήκες, προκλήσεις και ισορροπίες ανέκυψαν σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της οικονομίας.

Όπως ήταν φυσικό, ο πρωτογενής τομέας της χώρας, αλλά και ευρύτερα η αγροδιατροφή, ένας από τους παραδοσιακά εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, ήρθαν αντιμέτωποι με πρωτοφανείς προκλήσεις και σημαντικές ανακατατάξεις.

Η τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια, με σημείο αιχμής τον τραγικό πόλεμο στην Ουκρανία, επιδείνωσε περαιτέρω τα παραγωγικά και τα κοστολογικά δεδομένα σε όλη την αλυσίδα αξίας του κλάδου της αγροδιατροφής.

Συνεπώς, στο κατώφλι της συμφωνίας της νέας ΚΑΠ, ήλθαν και πάλι στο προσκήνιο τα ουσιαστικά προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, με επιτακτική πλέον την ανάγκη εξεύρεσης άμεσων λύσεων, για τον περιορισμό των επιπτώσεων των αυξημένων κοστολογίων παραγωγής, την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Χρηματοδοτική ετοιμότητα

Στη μακρόπνοη αυτή στόχευση, για πρώτη ίσως φορά η ελληνική αγροτική οικονομία διαθέτει μία πλήρη χρηματοδοτική εργαλειοθήκη, η αξιοποίηση της οποίας θα αφυπνίσει την αγροτική οικονομία και θα βελτιώσει το ανταγωνιστικό της αποτύπωμα. Στον χρόνο που πέρασε, παράλληλα με το ΠΑΑ και το ΕΣΠΑ, ένας νέος σημαντικός κουμπαράς, αυτός του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προστέθηκε στην προσπάθεια στήριξης των αγροτικών επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει περίπου 31 δισ. ευρώ από τα συνολικά 673 δισ. των πανευρωπαϊκά διατιθέμενων κονδυλίων του ΤΑΑ, μέσω του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», που αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία ανάδειξης των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από ένα πακέτο επιδοτήσεων ειδικά σχεδιασμένο για τον αγροδιατροφικό τομέα (επιχορηγήσεις 520 εκατ. ευρώ), στοχεύοντας στην υλοποίηση επενδύσεων σε τέσσερις βασικούς άξονες, όπως:

1) Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 900 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έναν άξονα «5» δράσεων που αφορά: βιώσιμες επενδύσεις καινοτομίας και πράσινης μετάβασης στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα, πράσινος αγροτουρισμός, αναδιάρθρωση καλλιεργειών φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και γενετική βελτίωση ζώων.

2) Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. με κοινοτική συμμετοχή 35 εκατ.

3) Επενδύσεις στο Εθνικό Δίκτυο Άρδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 900 εκατ., ένα πρόγραμμα που διαρθρώνεται σε 9 ΣΔΙΤ.

4) Επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στον αγροδιατροφικό τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 46,7 εκατ. για καινοτόμες τεχνολογίες και ανάπτυξη πρωτοβουλιών δικτύωσης των ελληνικών προϊόντων με τις διεθνείς αγορές.

Όλες οι επενδύσεις είναι απαραίτητο να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από «5» επιλέξιμες κατηγορίες, που είναι αυτές του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης, της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών, συγχωνεύσεων και τέλος της καινοτομίας. Ο αγροτικός τομέας θα πρέπει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο αυτή την τεράστια ευκαιρία, προκειμένου να απαλλαχθεί από τις διαχρονικές του παθογένειες.

Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα στον παραγωγό

Στη μεγάλη αυτή πρόκληση απόλυτος σύμμαχος και αρωγός των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στέκεται η Τράπεζα Πειραιώς, ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με την τεράστια τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή βέλτιστων χρηματοοικονομικών εργαλείων, ο οποίος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα παραγωγό και την αγροτική επιχείρηση, συμπορεύεται με την εθνική αυτή προσπάθεια για έναν βιώσιμο και πλήρως ανταγωνιστικό αγροτικό τομέα.

Ειδικότερα, στα Κέντρα Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε άμεση, υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη υποστήριξη και εξυπηρέτηση και να συζητήσουμε κάθε πτυχή του σχεδιαζόμενου επενδυτικού προγράμματος των πελατών μας.

Περαιτέρω θα υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά κάθε βιώσιμη πρόταση και πάντα υπό το πρίσμα ότι μέσω των προτεινόμενων επενδύσεων επιτυγχάνεται η διεύρυνση της αναπτυξιακής δυναμικής των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής, με ταυτόχρονη βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων – δεικτών και επαύξηση της περιουσιακής τους θέσης.

Συνεπώς, και μέσα από αυτό το πλαίσιο αντίληψης και δράσης, θα συμβάλουμε δυναμικά, ως η πρωτεύουσα Τράπεζα, στον εκσυγχρονισμό και στον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, υποστηρίζοντας χρηματοδοτικά τις βιώσιμες επενδύσεις, που θα υπαχθούν στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω των σχετικών προκηρύξεων του ΥΠΑΑΤ, που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία ανάρτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα της Διαύγειας και τυγχάνουν άμεσης έναρξης υποδοχής επενδυτικών προτάσεων.

για πρώτη φορά, η ελληνική αγροτική οικονομία διαθέτει μία πλήρη χρηματοδοτική εργαλειοθήκη, η αξιοποίηση της οποίας θα βελτιώσει το ανταγωνιστικό της αποτύπωμα