Συνδεδεμένες: Ανοίγει ο δρόμος των πληρωμών – Στο ΦΕΚ οι τιμές ενίσχυσης

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζεται το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2021 που πρόκειται να πληρωθούν στους δικαιούχους, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ της «ΥΧ».

Προς το παρόν έχουν αναρτηθεί οι τιμές για 6 προϊόντα.

Ειδικότερα:

  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια μήλων, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 418,55 ευρώ ανά εκτάριο. (41,8 ευρώ/στρέμμα).
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 93,09 ευρώ/εκτάριο (9,3 ευρώ/στρέμμα)
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 57,09 ευρώ/εκτάριο. (5,7 ευρώ/στρέμμα)
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 78,76 ευρώ/εκτάριο.(7,87 ευρώ/στρέμμα)
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 170,93 ευρώ/εκτάριο. (17,09 ευρώ/στρέμμα)
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 120,25 ευρώ/εκτάριο. (12,02 ευρώ/στρέμμα)

Εν αναμονή και των άλλων ενισχύσεων, μαζί με την Ειδική Βάμβακος.