Επιδεικτικοί αγροί για μετάδοση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα

Ένα καινοτόμο παράδειγμα μετάδοσης της καινοτομίας μέσω των επιδεικτικών αγροκτημάτων που ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η αφορμή για τη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου καινοτόμων αγροτών. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 συστάθηκε το πρόγραμμα «Duchy Future Farming» στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό την παροχή ερευνητικής στήριξης και επιδοτήσεων σε ομάδες γεωργών, οι οποίοι θα διενεργούσαν πρακτικά εργαστήρια σε επιδεικτικούς αγρούς.

Σε διάστημα τριών ετών, περισσότεροι από 750 γεωργοί έλαβαν μέρος στα πρακτικά εργαστήρια με 35 θεματικές ενότητες. Το 2015, ο φορέας Soil Association βασίστηκε στην εμπειρία του προγράμματος για τη δημιουργία του δικτύου «Innovative Farmers» (Καινοτόμοι Αγρότες), τα μέλη του οποίου είναι γεωργοί που συνεργάζονται για την εύρεση πρακτικών λύσεων σε μακροχρόνια προβλήματα. Το δίκτυο Innovative Farmers παρέχει επαγγελματική στήριξη και πρόσβαση σε ένα Ειδικό Ταμείο Έρευνας, με στόχο να δοθούν περισσότερες από 800.000 στερλίνες σε ομάδες γεωργών έως το 2020, επιτρέποντάς τους να διερευνήσουν τεχνικές, ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα στην πράξη.

Ο φορέας Soil Association λειτουργεί, επίσης, ως υπηρεσία στήριξης της καινοτομίας, υποστηρίζοντας ομάδες να αιτηθούν χρηματοδότησης, λόγου χάρη επιχειρησιακές ομάδες της EIP-AGRI. Επιπλέον, ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τη δημιουργία νέων ομάδων και διασυνδέσεων ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος. Επί του παρόντος, ο φορέας συνεργάζεται βάσει σύμβασης με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο στη Σκωτία ως υπηρεσία στήριξης της καινοτομίας.

Η Kate Pressland, υπεύθυνη προγράμματος του δικτύου Innovative Farmers, εξηγεί ότι «γεωργοί και ερευνητές συνεργάζονται για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στον τομέα της γεωργίας. Οι γεωργοί μαθαίνουν από τους ερευνητές για τον ορθό πειραματικό σχεδιασμό και όσα είναι ήδη γνωστά στο επιστημονικό πεδίο, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν τα πραγματικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Οι σύμβουλοι βοηθούν στον συντονισμό ομάδων, ενώ οι γεωργικές οργανώσεις μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του δικού τους δικτύου γεωργών. Παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για αυτόν τον ρεαλιστικό και συνεργατικό τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν στη γεωργία».